DÎNİ SÖZLÜK


İlhan Apak

TERTİP HEYETİ:
Prof. Dr. Kemâl Yavuz
Doç. Dr. Ramazan Ayvallı
Muzaffer Durgut: E. Müftü
Sâim Kökçü: E. Müftü
Yaşar Taşdemir: Öğretmen
Burhan Kılıç: Öğretmen
Ali Kara: Öğretmen
Mustafa Kuzu: Öğretmen
Köksal Alpaslan: Araştırmacı
Ali Yılmaz: Araştırmacı
Erdoğan Sevim: Araştırmacı
Behâeddîn Apak: Araştırmacı

BASKI:
İhlas Holding A.Ş.
Çatalçeşme Sokak No: 17 Cağaloğlu 34 410 - İST.
Tel: 513 99 00 (19 Hat) Telex: 22 000
Yuas Tr. Fax: 513 89 73