Günün Sözü :

buy prednisolone liquid

buy prednisolone eye drops over the counter

buy accutane pills

accutane without gelatin tonydyson.co.uk accutane without gelatin

abortion pill philippines

abortion pill philippines
Zalimler için yaşasın cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)

Dini Bilgiler

Bu sayfada yayınlanan dini bilgiler çeşitli kaynaklardan titizlikle derlenerek siteye eklenmiştir.21.12.2011


Müslüman Çocuğana Bazı Dini Sualler


fjrigjwwe9r1dini_bilgiler:yazi

S-1) Allah kaçtır?

C-1) Allah birdir.

S-2) Bir olduğuna delilin nedir?

C-2) İhlas suresinin ilk ayet-i kerimesidir.

S-3) Bunun manası nedir?

C-3) "De ki: O Allah'tır, bir tektir.

S-4) Allah'ın varlığına akli delilin nedir?

C-4) Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve iltizamın devamıdır.

S-5) Sen Müslümanmısın?

C-5) Elhamdülillah Müslümanım.

S-6) Müslüman demenin manası nedir?

C-6) Allah'ı bir bilmek. Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Muhammed Efendimizi (sav) tasdik etmektir.

S-7) Ne zamandan beri Müslümansın?

C-7) "Galû Bela" zamanından beri Müslümanım.

S-8) "Galû Bela" zamanı neye derler?

C-8) Cenab-ı Hak ruhlarımızı yarattığı zaman bunlara hitaben "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin Rabbiniz Değilmiyim) diye sordu. Onlarda "Belâ" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım, demektir.

S-9) Rabbin kimdir?

C-9) Rabbim Allah'tır.

S-10) Seni kim yarattı?

C-10) ALLAH (cc) yarattı.

S-11) Sen kimin kulusun?

C-11) Allah'ın kuluyum.

S-12) Hangi dindensin?

C-12) İslâm dinindenim.

S-13) Kitabımızın adı nedir?

C-13) Kur'an-ı Kerim'dir.

S-14) Kıblen neresidir?

C-14) Kâbe-i Muazzama'dır.

S-15) Kimin zürriyetindensin?

C-15) Hz. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.

S-16) Kimin milletindensin?

C-16) Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim.

S-17) Kimin ümmetindensin?

C-17) Hz.Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in ümmetindenim.

S-18) Peygamberimiz kaç yılında nerede doğmuştur?

C-18) Rebiülevvel ayının onikisi pazartesi günü 571 tarihinde, Mekke'de doğmuştur.

S-19) Peygamberimizin kaç adı vardır?

C-19) Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır ve şunlardır: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud (a.s.)

S-20) Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?

C-20) Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.)

S-21) Peygamberimizin babasının adı nedir?

C-21) Abdullah'tır.

S-22) Annesinin adı nedir?

C-22) Amine'dir.

S-23) Süt annesinin adı nedir?

C-23) Halîme Hâtun'dur.

S-24) Peygamberimizin ilk eşinin adı nedir?

C-24) Hz. Hatice'dir.

S-25) Peygamberimizin Hz. Hatice'de kaç çocuğu olmuştur ve isimleri nedir?

C-25) (Erkekler) Abdullah - Kâsım (Kızlar) Zeynep - Rukiye - Ümmü Gülsüm - Fatma'dır.

S-26) Peygamberimiz kaç yılında ve kaç yaşında Peygamber olmuştur?

C-26) 610 yılında peygamber olmuştur. Peygamberimiz 40 yaşında iken peygamber olmuştur.

S-27) Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye kaç tarihinde hicret etmiştir?

C-27) 622 tarihinde hicret etmiştir. Hicret biz Müslümanlarca tarih başlangıcıdır.

S-28) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde vefat etmiştir?

C-28) Rebiülevvel ayının onikisinde 632 tarihinde vefat etti.

S-29) İlk insan ve ilk peygamber kimdir?

C-29) İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (a.s.)'dır.

S-30) Allah tarafından mahlûkata gönderilen Peygamberlerin sayısı kaçtır?

C-30) Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, diğer bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bindir.

S-31) Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Peygamberlerin sayısı kaçtır. İsimlerini söylermisiniz?

C-31) 25'tir. Sayarım: Adem, İdris, Nuh, Hûd, Salih, İshak, İbrahim, İsmail, Şua'yb, Lût, Yakûp, Yusuf, Musa, Harun, Davûd, Süleyman, Eyyüb, Zul'kifl, İlyas, Elyasa, Zekeriyya, Yunus, Yahya, İsa ve Muhammed Aleyhisselam'dır. Uzeyir, Lokman ve Zül'karneyn'in isimleri de Kur'an'ı Kerîm'de geçmektedir. Bu kimselerin peygamber mi, yoksa Veli mi olduğunda ihtilaf vardır. Bunlar da peygamber kabul edilirse Kur'an'ı Kerîm'de ismi geçen peygamberler 28 olur.

S-32) Dört büyük kitap hangileridir ve hangi Peygamberlere inmiştir?

C-32) -Tevrat; Musa Aleyhisselam'a, - Zebur; Davud Aleyhisselam'a, -İncil; İsa Aleyhisselam'a, -Kur'an-ı Kerim; Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) inmiştir.

S-33) Suhuf ne demektir? Kaç tanedir ve hangi peygamberlere verilmiştir?

C-33) Cenab-ı Hakk'ın, dört kitabtan başka Cebrail (a.s) vasıtasıyla bazı peygamberlere yolladığı emirlere suhuf denir ki, yüz tanedir.

Adem (a.s.) 10, Şit (a.s.) 50, İdris (a.s.) 30, İbrahim (a.s.) 10 suhuf verilmiştir.

S-34) İlk inen sûre hangisidir?

C-34) Alak sûresi ilk 5 ayetidir.

S-35) İlk Müslümanlar kimlerdir?

C-35) Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd Bin Hârise, Hz. Ebu Bekir

S-36) Mezhep kaçtır ve nelerdir?

C-36) İkidir; itikadde mezhep, amelde mezhep.

S-37) İtikadde mezhep imamları kimlerdir?

C-37) İmam Ebû Muhammed Mâturidî ve İmam Ebû'l-Hasenîl-Eş'âri Hazretleridir.

S-38) Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?

C-38) Dörttür; Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

S-39) İtitadde mezhebin nedir?

C-39) Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebidir.

S-40) Amelde mezhebin nedir?

C-40) Hanefî mezhebidir.

S-41) Bizim itikatta mezhebimizin imamı kimdir?

C-41) İmam Ebû Mensur Muhammed Mâturidî Hazretleridir.

S-42) Bizim amelde mezhebimizin imamı kimdir?

C-42) Bizim mezhebimizin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir.

S-43) İbadetle taatle ihya etmeye bilhassa kıymet verdiğimiz gecelere ne denir?

C-43) Kandil denir.

S-44) Kaç tane kandil vardır?

C-44) Beş tane kandil vardır: 1- Kadir Gecesi, 2- Mevlid Kandili, 3- Regaib Kandili, 4- Mi'raç Kandili, 5- Beraet Kandili

S-45) Otuz iki farzı sayar mısınız?

C-45) Sayarım: 6 İmanın şartı, 5 İslam'ın şartı, 12 Namazın farzı, 4 Abdestin farzı, 3 Guslün farzı, 2 Teyemmümün farzı, cem'an 32 eder.

S-46) İmanın şartı nelerdir?

C-46) Allah'ın varlığına, birliğine, Meleklerine, Peygamberlerine, Ahiret Gününe, Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah olduğuna inanmaktır.

S-47) İslamın şartı nelerdir?

C-47) Beştir: 1- Kelime-i Şehadet getirmek, 2- Oruç tutmak, 3- Namaz kılmak, 4- Zekat vermek, 5- Hacca gitmek.

S-48) Abdestin farzı kaçtır?

C-48) Dörttür: 1- Yüzünü tüy bitiminden kulak yumuşağından, çene altına kadar yıkamak, 2- Kolları dirseklerle beraber yıkamak, 3- Başın dörtte birini mesh etmek, 4- Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak.

S-49) Guslün farzı kaçtır?

C-49) Üçtür: 1- Bol su ile ağzı yıkamak, 2- Bol su ile burnu yıkamak, 3- Hiç kuru yer kalmamak şartı ile bütün vücudu yıkamak.

S-50) Teyemmümün farzı kaçtır?

C-50) İkidir: 1- Niyet. Teyemmüme niyet etmek, 2- Ellerini iki defa toprağa vurup birincide yüzünü, ikincide kollarını mesh etmek, silmek.

S-51) Namazın farzı kaçtır?

C-51) Altısı içinde, altısı dışında olmak üzere 12'dir.

S-52) Dışındakiler nelerdir?

C-52) Hadesten taharet, Necasetten taharet, Setr-i avret, İstikbali kıble, Vakit, Niyet.

S-53) İçindekiler nelerdir?

C-53) İftitah tekbiri, Kıyam, Kıraât, Rukû, Sücûd, Kâde-i ahirede teşehhüd miktarı oturmak.

S-54) Bir günde kaç vakit namaz kılınır?

C-54) Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı olmak üzere beş vakit namaz kılınır.

S-55) Bu vakitler kaç rek'attır?

C-55)- Sabaha namazı 4 rekattır; ikisi sünnet, ikisi farz. Önce sünnet kılınır, sonra farz kılınır.

- Öğle namazı 10 rekattır; dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. Önce ilk sünnet kılınır, sonra farz, daha sonra son sünnet kılınır.

- İkindi namazı 8 rekattır; dördü sünnet, dördü farz. Önce sünnet kılınır, sonra farz kılınır.

- Akşam namazı 5 rekattır; Üçü farz, ikisi sünnet. Önce farz, sonra sünnet kılınır.

- Yatsı namazı 13 rekattır; dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet, üçü vitir vaciptir. Önce ilk sünnet, sonra farz, sonra son sünnet, en sonra da vitir vacip kılınır. Cem'an günde 40 rek'at namaz kılınır.


Paylaş : Facebook'a Paylaş Twitter'a Paylaş Myspace'e Paylaş Delicious'a Paylaş Friend Feed'e Paylaş Technoratiye Paylaş Digg'de Paylaş

Sayfa Başı
30.09.2023 Ezan Vakitleri
İmsak : 05:27   İkindi : 16:18
Güneş : 06:52   Akşam : 18:57
Öğle : 12:59   Yatsı : 20:16
      Duyurular
29.09.2023
Hocamizin bu haftaki gazete de "Allah’in arindiracagi kisi olalim" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabi
Devamı...
22.09.2023
Hocamizin bu haftaki gazete de "Peygamberimizin dogdugu gece: Mevlit Kandili" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasin
Devamı...
15.09.2023
Hocamizin bu haftaki gazete de "Görgü kurallarina uymak dinimizin geregidir" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasind
Devamı...
      Ziyaretçi
                   Sayısı
Aktif : 493
Bugün : 989
Bu Ay : 174291
Bu Yil : 2780488
Toplam : 182069106
* 01.01.2011 Tarihi itibari ile
      Dini Sözlük