G?n?n S?z? :

buy abortion pill

abortion pill online

buy sertraline

antidepressant online delivery click antidepressant online delivery
Sultan-ı Kainat birdir, her şeyin anahtarı O'nun yanında, her şeyin dizgini O'nun elindendir; he şey O'nun emriyle halledilir.(Bediüzzaman)
15.08.2014 - Kaynak


Şeytanın en çok sevdiği kişiler


Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar.
Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler.
Bunlardan olmamak lazım. Aşağıda sayacağım özelliklerden biri bizde varsa bir an tövbe edip bu halden sıyrılalım.
O halde soralım şeytan kimleri sever.
Şeytanın sevdiklerinin listesi şöyledir:
1- Kibirli zenginler.
2- İhanet eden, halkı aldatan tüccarlar.
3- Zalim idareciler.
4- Zina ve fuhuş yapanlar.
5- Bol bol yalan yere yemin edenler.
6- Kul hakkı yiyenler.
7- Yetim malı yiyenler.
8- İçki içip tövbe etmeyenler.
9- Cimri olanlar. Misafirden rahatsız olanlar.
10- İnsanları arkadan çekiştirenler. Koğuculuk yapanlar.
11- İnsanların iffet, ırz ve namuslarını kirleten ve bunları ortaya saçıp insanları rezil edenler.
12- Hırsızlık yapanlar. İnsanların mallarını çalanlar.
13- Hanımının nikâhını sürekli ağzında gezdirip, en ufak bir tartışmada hanımını boşayanlar.
14- Eşine şiddet uygulayanlar.
15- Çocuklarının rızkını kumar ve başka yerde harcayanlar.
16- Zekât, sadaka gibi emir ve iyiliklerden uzak olanlar.
17- Namazı kılmayanlar. Kılsa da hakkını vermeyenler.
18- Çabuk öfkelenenler.
19- Cinayet işleyenler. İnsanlara zulmedenler.
20- Allah'ın haram kıldığı işleri yapanlar.
21- Allah'ın helal kıldığı işleri haram sayanlar.
22- Rüşvet alan, rüşvet veren ve aracı olanlar.
23- Allah'a, kitaba, peygambere ve kutsala hakaret edenler.
24- Karı- koca arasını bozanlar.
25- Yaşlı ve muhtaç kimselere zulmedenler.
26- İffetli bir kadın hakkında çirkince konuşanlar.
27- Allah'ın gizlediği bir günahı ortaya çıkaranlar.
28- İnsanları aldatanlar.
29- Sözünden, vaadinden dönenler.
30- Kendini en iyi, en ihlaslı, en onurlu, en şerefli sayıp diğer insanları alçak, düşkün, rezil ve aşağılanmış görenler.
Böylece herkesi lekelemeye çalışanlar.
31- Yalan haberi veya dedikoduyu yayanlar. Onlar şeytanın habercisi sayılmışlardır.
32- Komşusuna eziyet eden, ortağını aldatan, yol arkadaşına zulmeden, borç alışverişini inkâr eden ve dinin ahlakını önemsemeyen.
33- Faiz ve her türlü haksız kazancı kendine helal gören.
34- İnsanları aşağılayan. Din konusunda büyüklenip, kendi dışındaki insanları cehennemlik sayan.
35- Kibir, riya, ikiyüzlülük, samimiyetsizlik, takvalı görünmek, ihlas görüntüsü vermek, içi ve dışı farklı olmak gibi kalbi hastalıklara kapılmış olan.
36- Başkasına yapılan bir kötülük veya haksızlığa gülüp geçen, ama kendisine yapıldığında isyan eden, egoist, bencil, şımarık, azgın, şaşkın, benmerkezci, huysuz adam...

İnançsızlarla ilgili bir açıklama

Hepinizin malumudur ki, hayatım boyunca kutuplaşmadan, ötekileştirmeden uzak herkesi kucaklayan bir yol çizdim.
Konuşmalarımda, yazılarımda bu tema hâkimdir. Sizler her sözümü ve konuşmamı iyi biliyor ve takip ediyorsunuz. Çünkü kutuplaştıran, kavga ettiren ve ötekileştiren zaten fazlasıyla var.
Kendilerine bazı sıfatlar ekleyerek inançsız olduklarını vurgulayan bazılarının Kuran-ı Kerim'in beyanlarından rahatsız olmaları tabiidir. Çünkü Kuran-ı Kerim; şirkin, küfrün, inançsızlığın ve imansızlığın ve de tahribat ile tahrifatın her türlüsünü tedavi etmeye gelmiş son vahiydir. Son sözdür. Biz bunu iletmek ve insanları İslam'a çağırmak göreviyle ve sorumluluğuyla mücehheziz. Bizler inancımızın ve imanımızın emirlerini, kimseyi rencide etmeden, kırmadan ve aşağılamadan tebliğe çalışıyoruz. Bizler bunu yaparken Rabbin hatırını her hatırdan daha yüce sayarız. Ancak şu sözü de hiç ihmal etmeyiz, İslam'ın kapısı herkese açıktır. Geleceklere. Gelmek isteyenlere.
Ama bu daveti duymaktan nefret edenlere, İslam'ın dışında kalmaya çalışanlara -leküm dinukum veliyedin- sizin dininiz, size, bizimki bize deriz ve geçeriz.
Çünkü Yüce Kitap, "Peygamber'e düşen ancak tebliğdir" buyuruyor. "Sen onlar üzerine dayatıcı değilsin" buyuruyor.
Biz bu tebliği yaparken, Allah'a iman edin ve şeytanın aldatmasına gelmeyin, çünkü şeytan ve nefis bütün kötülüklerin özüdür. Şeytanı dost edinmeyin, çünkü şeytan Allah'ı bilmesine rağmen büyüklenme duygusundan ötürü kovuldu ve şeytan oldu deriz. Tıpkı insanların dedesi Hz. Adem'i aldattığı gibi sizi de aldatmasın deriz. Kuran-ı Kerim birçok ayette şeytanın imansızlığın, şirkin ve Allah'a isyanın bayraktarı olduğunu vurgular. Kişi şeytana inanır veya inanmaz, Kuran'ın beyanına göre bunun hiçbir anlamı yoktur. Çünkü şeytan insanın damarları içinde gezinip nefis suretiyle onlara hâkimiyet sağlar.
Kişi bunun farkında bile olmaz.
Olmayabilir. Bu Kurani uyarıları, kendilerine hakaret gibi algılayıp bahane arayanlara diyecek sözümüz yoktur. Birileri bu uyarıdan rahatsız oluyor diye Kuran'ı ve Hz. Peygamber'i ve onların uyarılarını anlatmaktan uzak duracak değiliz herhalde.
Biz arzu ederiz ki bütün insanlık İslam'ın bu sesine kulak versin. Ve Kuran'a iman etsin. Yüce Allah'a inansın.
Bu işin dışında kalanlara da, Hz.
Mevlana'nın dediği gibi deriz. İnanana ve inanmayana da yüreğimiz açıktır. Çünkü dinde düşmanlığa ve nefrete yer yoktur. Sevgiye çağrı vardır. İnanamayanların çoğu ne yazık ki önyargılarının, peşin hükümlülüğün esiri olmuşlardır. İslam hiçbir inanca alternatif olarak inmemiş, Yüce Rabbin bir beyanı ve mesajı olarak insanlığa son şans olarak gelmiştir. İslam'ın anlatılması, Allah'a inanın denilmesi hiç kimseyi rahatsız etmemelidir. Ediyorsa kendilerini sorgulamalı ve saygı ile edep dahilinde bunu karşılamalılar. İnanır veya inanmazlar.
Bu da onlara kalmıştır.
İnançsızlarla ilgili bütün tenkit ve yorumlarımız onların felsefelerine yönelik birer tahlildir. Elbette ki kişilerin karakter veya şahsiyetleri bunun dışında değerlendirilmelidir. Onun için çoğu kez ifade ettiğim gibi, günahkâra değil, günaha karşıyız. Mezhep kavgalarına, yargısız infaza, insanların görüşlerinden dolayı öldürülmelerine, kafalarını kesilmesine, şeytana tapıyorlar diye infaz edilmelerine, sağdan veya soldan olsun insanların darağaçlarında sallandırılmalarına, otellerde yakılmalarına, köylerinde camiye konulup öldürülmelerine hep şiddetle karşı durdum ve onlarca kez yazdım. Konuştum. Alevi-
Sünni kardeşliği dedim. Kürt- Türk kardeşliği dedim. Kapalı- açık kardeşliği dedim. Ermeni- Süryani insanımızdır dedim. "Ateist de olsa, deist de olsa, şintuist de olsa insanların inanma hakkına müdahale edilmemeli" dedim. Kimsenin hatırı veya paşa gönlü için değil, imanımdan ötürü bunları hep seslendirdim. Çünkü bizim akidemizde, masumun, çocuğun, mazlumun dini, ırkı, dili, felsefesi ve aidiyeti sorgulanmaz. Kuran bize böyle öğretti, Hz. Resul böyle fısıldadı.
Başka türlü inansaydık, gök yere inse, yer göğe çıksa inancımızdan vazgeçmezdik.
Hiç kimsenin hatırı için görüşümüzü değiştirmezdik. Bu iş böyle der ve geçerdik.
Ama iman ve vicdan bize bu söylediğim hassasiyetleri öğretti.
Fakat bunların hiçbiri Kuran'ın ve dinin gerçeğini uygun dille söylememize, iletmemize, tebliğ etmemize ve insanları ürkütmeden ve dışlamadan ve de suçlamadan buna davet etmemize bir engel oluşturamaz. Ve oluşturmayacak da. Bu yıl ramazan ayında kendi hür iradeleriyle, iftar programımızda İslam'a giren insanlar ve bunun binlerce örneği bunun bir delilidir. Biz uygun bir dille Kuran'ı ve Hz. Peygamber'i (s.a.v.) anlatmaya ve yanlış anlayışlara karşı uyarıya devam edeceğiz. Hedefim, bütün yeryüzüne İslam'ın sevgi ve barış yüzünü hatırlatmaktır. İslam'a kazandıracağım her yürek benim en büyük övüncüm olacaktır ahirette. Hiçbir güç beni bundan ve bu hizmetten alıkoyamaz.
Koyamayacaktır da. Çünkü benim varlık sebebim budur. Bu işin dışında kalanlara da hidayet dileriz.
Bu satırları inançlara bakışımızı özetlesin diye yazdım. Elbette bu hususlarda daha ileride, daha geniş yazılar yazarım inşallah.


Paylaş : Facebook'a Paylaş Twitter'a PaylaşMyspace'e PaylaşDelicious'a PaylaşFriend Feed'e PaylaşTechnoratiye PaylaşDigg'de Paylaş
Diğer Yazılarımdan Bazıları
  Ehl-i sünnet inancı nedir? (17.05.2024)
  Dua doğru ama ağız yanlış (10.05.2024)
  En büyük zikir Allah’ı anmaktır (03.05.2024)
  Bizi aldatan bizden değildir (26.04.2024)
  Sosyal medya kirliliğine dikkat! (19.04.2024)
  Ramazan sonrası yapmamız gerekenler (12.04.2024)
Sayfa Başı
20.05.2024 Ezan Vakitleri
?msak : 03:45   ?kindi : 17:02
G?ne? : 05:35   Ak?am : 20:27
??le : 13:06   Yats? : 22:08
      Duyurular
17.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Ehl-i sünnet inanci nedir?" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsini
Devam?...
10.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Dua dogru ama agiz yanlis" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsiniz
Devam?...
03.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "En büyük zikir Allah’i anmaktir" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabili
Devam?...
      Ziyaret?i
                   Say?s?
Aktif : 1513
Bug?n : 1910
Bu Ay : 74622
Bu Yil : 1405650
Toplam : 184479265
* 01.01.2011 Tarihi itibari ile
      Dini S?zl?k