G?n?n S?z? :

buy abortion pill

abortion pill online

buy sertraline

antidepressant online delivery click antidepressant online delivery
Sultan-ı Kainat birdir, her şeyin anahtarı O'nun yanında, her şeyin dizgini O'nun elindendir; he şey O'nun emriyle halledilir.(Bediüzzaman)
15.05.2015 - Kaynak


İnsanlığın en yüce makamı (Miraç)


Mekke-i Mükerreme'deki mafyamsı güç dengelerini sarsan Hz. Peygamber (s.a.v.)'in düzenin patronlarına karşı yürüttüğü mücadelesi, bir tebliğin yanıbaşında düzenin ana damarlarına karşı yaptığı müdahaleydi. Hz. Peygamber (s.a.v.) sermayesini putlara yatıran ve putlardan da sermaye edinen para akışına ve baronlara müdahale ediyordu. Köle pazarına müdahale ediyordu. Kadınların cariyeleştirilmesine müdahale ediyordu.
Kurulu kapitalist düzenin altını boşaltıyordu. Putlara adanılan otoriteyi ; 'tevhid'le yıkan Hz. Peygamber (s.a.v.); hem inanç, hem ahlak ve hem de sosyal hayatta radikal değişimlere yol açacak vahyi, Kabe'nin alnına yerleştirdikçe; düşmanlık, teref, azgınlık arttı. Önceleri; Hz. Peygamber (s.a.v.)'i etkisizleştirmek için alaya alıp itibarsızlaştırmaya çabalayanlar, deli, şair, kahin diyenler şimdi onu ortadan kaldırmak için kumpaslar kuruyor ve kalemini kırıyorlardı.

Hüzün Yılı

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, peygamberliğinin onuncu senesi hüzün senesi diye adlandırılır. Çünkü bu yılda peygamberimizin himayecisi Ebu Talib ve Hz. Hatice birkaç gün arayla vefat ettiler. Bu ölümler Mekkelileri daha da azgınlaştırıp cesaretlendirdi. Hz. Peygamber (s.a.v.)'e daha da azgınca saldırmaya başladılar.

Taif Çıkışı

Hz. Peygamber (s.a.v.) bunun üzerine bir alternatif arayışına girişti. Mekke'ye yakın olan (70 km) Taif'e yöneldi. Onları İslam'a davet etti. Ancak on gün kaldığı Taif'te sadece kötülük gördü. Taif yeni dine karşı kabuğuna çekilmiş, gardını almış ve Mekke'yle işbirliği yapmıştı.

Mekke-Kudüs-Sema

Taif dönüşünde Mekke'ye giremeyen Hz.Peygamber (s.a.v.) Mekke dağlarında birkaç gün bekledi. Nihayet müşrik ve ama saygın bir duruşu olan Mut'im bin Adiyy'in daveti ve himayesi üzerine Mekke'ye girdi. Bu günlerde iyice daralan Hz. Peygamber (s.a.v.)'i Yüce Rabbimiz Sidretül Münteha'ya davet etti. Cebrail'in yol arkadaşlığında gerçekleşen bu şerefli yolculuk 'beden ve ruh' ile gerçekleşmiştir. Bu muhteşem yolculuk; bir gecenin bir anında gerçekleşti.
Hz. Peygamber (s.a.v.) orada gelecekteki cennet ve cehenneme ait manzaralar gördü. Kaderi yazan kalemlerin sesini duydu. Cebrail'i gerçek haliyle gördü. Oradayken beş vakit namaz ve cuma namazı emrini aldı. İnsanların günahlarının karşılığında kendilerine azabı müşahede etti. Meleklerin ibadetini gördü. Yüce Allah'a nasıl itaat ettiklerini gördü. Peygamberlerin ruhaniyetleriyle görüştü. İnsanoğlunu ulaşabileceği en şerefli dereceye ulaştı.
Ve sonra Mekke'ye geri döndürüldü.

Necm Suresi'ndeki Miraç

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Kudüs'ten sonraki semaya olan yükselişine Miraç deriz. Bu konuda Kuran-ı Kerim özlü olarak şöyle buyuruyor.
- Ve üstün yaradılışlı (melek) doğruldu.
- Kendisi en yüksek ufukta iken.
- Sonra (Cebrail O'na) yaklaştı (yere doğru) sarktı.
- O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.
- Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.
- (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.
- O'nun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız?
- Andolsun onu, önceden bir daha görmüştü.
- Sidretül Müntehan'nın yanında.
- Cennetül Me'va'da O'nun yanındadır.
- Sidreyi kaplayan kaplamıştı.
- Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı.
- Andolsun o, Rabbin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. (Necm, 6-18) İsra

Suresi'ndeki İsra (Gece Yürüyüşü)

Hz.Peygamberin Mekke'den Kudüs'e olan yolculuğu Kuran'la anlatılmıştır. Bu nedenle bu yolculuğu inkar eden bu ayeti inkar etmiş oluyor.
Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescid-i Haram'dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur. (İsra,1)

Miraçla İlgili Şüpheler

Miracın mucize olduğunu göremeyenler, miracı sıradanlaştırmak için hayli gayret etmiş ve bunun bir rüya olduğunu söyleyecek kadar kendilerine, Peygamberlerine ve dinlerine yabancılaşmışlardır.
İsra yürüyüşünden bahseden ayette; 'Kulu Muhammedi götüren' ifadesi yer alır (İsra,1) Kul; et ve kemiğinle, ruhuyla insanı anlatır. Hadislerde 'Burak'a' bindirildiği anlatılır. Kişinin buraka binmesi için cüssesinin, ağırlığının olması gerekir. Necm suresinde; bu büyük yolculuğa dair açık beyanlar yer almaktadır. İsra suresi, Hz Peygamberin Mekke'den Kudüs'e götürülmesini surenin başına koymuş ve 'Sübhan' cümlesiyle başlayarak olayın olağanüstülüğüne işaret etmiştir. Bunu anlayamayanlara cidden acımak lazımdır.
Miraç ile ilgili sahih rivayetler tevatür noktasına ulaşmıştır. Saygın bütün İslam alimleri bu muhteşem yolculuğu ruh ve vücut bütünlüğünde kabul etmişlerdir.
Miracı olağanüstü hale getiren şey; Efendimiz (s.a.v.)'in bir gece Kudüs'e ve oradan göğe yükseldim ifadeleridir.
Onun içindir ki Mekke'de yer yerinden oynamıştır. İtirazlar, hayretler bütün Mekke'yi sarsmıştır. Eğer bu olay sadece ruh ile veya rüyada olsaydı hiçbir Mekkelinin itirazına gerek kalmayacak ve sıradanlaşacaktı. Halbuki Mekkeliler bu açıklamadan sonra Efendimiz (s.a.v.)'i çembere almış ve bize 'Mescid-i Aksa'yı' anlat demişlerdi. Efendimiz de o an Rabbimizin Mescid-i Aksa'yı karşısına getirmesiyle bütün ayrıntılarını tek tek anlatmış ve Mekkelileri bütün bir şaşkınlığa uğratmıştı.
Hz.Peygambere bu yolculukta kervanları gördün mü diye sormuşlar, Hz. Peygamber de yoldaki kervanın nerede olduğunu, bir develerinin şu mıntıkada kaybolduğunu, öndeki devenin yükünü gibi bütün ayrıntılarını birebir anlatmıştır.Ve kervan geldiğinde Efendimizin dediklerinin doğru olduğu ortaya çıkmıştır.
Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, oradan da semaya yükseldiğine inanmakta zorlanan nakis akıl; Hz. Süleyman'ın yanındaki bilginin Züleyha'ya ait tahtı bir anda mekan değiştirerek Hz. Süleyman'a (binlerce kilometreden) getirdiğine inanmak zorunda kalıyor. (Necm Suresi, 38-40)
Yani; kendisine kitaptan ilim verilen biri, bir kul, bir kürsüyü bir anda binlerce km'den getirebiliyor da Yüce Allah'ın gücü Peygamberini yükseltmeye yetmiyor mu? Bu nasipsiz insanlara -kim olursa olsunlar- hidayet duası etmekten başka ne yapılabilir ki.


ÇAĞIMIZ MÜSLÜMANLARININ EN BÜYÜK GÜNAHI: GIYBET
Söze gerek yok. Faydası olacaksa bu hususta ifade edilen ayet ve hadisleri söylemek yeterli olur. Bunun da faydası olmayacaksa beşer sözünün hiçbir faydası olmaz.

Ayetler:

Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksinirsiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyendir. (Hucurat surasi, 12)
Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi, yaptıklarından sorumludur. (İsra, 36)
İnsanın içyüzünü bilmediği ve kendisini de ilgilendirmeyen bir takım konuların ardına takılıp onlar hakkında ileri geri sözler söylemesi zan ve tahminlerde bulunması ahirette büyük bir pişmanlık sebebidir. Duymadığı bir şeyi duymuş gibi, görmediğini görmüş gibi, şahit olmadığı bir şeye şahitmiş gibi davranıp o yarım yamalak bilgilerle birtakım değerlendirmelerde bulunmak, kişiyi Allah huzurunda kul hakkını çiğnemiş bir günahkar haline getirir.
"İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın." (Kaf, 18

Hadisler:

Ebu Hureyre (r.a.)'den rivayet edildiğine göre Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu; "Allah'a ve ahret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun."
Ebu Musa (r.a.) şöyle dedi:
- Ey Allah'ın Resulü! Hangi Müslüman en üstündür? Diye sordum.
- "Dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimse" cevabını verdi.
"Kim bana iki çenesi arasındaki (dili) ile iki budu arasındaki (üreme) organını koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm." (Buhari, Rikak, 23; Tirmizi, Zühd,6)
"Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin, doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer gider." (Buhari, Rikak,23; Müslim, Zühd, 4-50)
"Kul Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onun derecesini yüceltir. Yine bir kul Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemin dibine atar." (Buhari, Rikak,23; Tirmizi, Zühd,10; İbn Mace, Fiten,12)
"Kul, Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü söyler, fakat onunla Allah'ın rızasını kazanacağı hiç aklına gelmez. Halbuki Allah, o söz sebebiyle, kendisine kavuştuğu kıyamet gününe kadar o kimseden hoşnut olur. Yine bir kul da Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptırılacağını düşünmez. Oysa Allah'ı o kimseye o kötü söz sebebiyle kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar gazap eder."
Süfyan İbn Abdullah (r.a.) şöyle dedi;
- Ey Allah'ın Resulü! Bana kesinlikle yapmam gereken bir iş söyle dedim. Efendimiz;
- "Rabbim Allah'tır de, sonra dosdoğru ol!" buyurdu. Ben;
- Ey Allah'ın Resulü! Hakkımda (zararını göreceğimden) en çok endişe ettiğin şey nedir? dedim. Efendimiz, o güzel dilini eliyle tuttu ve;
- "İşte budur'" buyurdu.
"Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanların ise, Allah'dan uzak kimseler olduğu kesindir."
Ukbe İbn Amir (r.a.) şöyle dedi.
Ey Allah'ın Resulü kurtuluş (sebebi) nedir dedim. "Aleyhine olacak sözlerden dilini tut, evinde kalmayı yeğle, kendi günahın için pişmanlık duyarak göz yaşı dök!" buyurdu
Muaz ibni Cebel (r.a.) şöyle dedi;
- Ya Resulallah! Beni cennete girdirecek, cehennemden uzaklaştıracak bir iş (amel) söyle bana, dedim.
- "Çok büyük bir şey istiyorsun. Ancak bu, Allah'ın kolay kıldığı kişi için pek kolaydır; Hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnızca Allah'a kulluk edersin. Namazı dosdoğru kılarsın. Zekatı verirsin. Ramazan orucunu tutarsın. Gücün yeter, imkan bulabilirsen haccedersin." Buyurdu. Sonra sözüne devamla;
- "Şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim mi? Oruç kalkandır. Sadaka, suyun ateşi söndürmesi gibi günahın azabını söndürür. Kişinin gece yarısı kıldığı namaz da günahı söndürür." buyurdu.
- Başka bir seferde Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Muaz'a dönerek dilini tuttu ve;
- "Şunu koru!" buyurdu. Ben;
- Ya Resulullah! Biz konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız? dedim.
- "Annen yokluğuna yansın ey Muaz! İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, ancak dillerinin ürettikleridir!" buyurdu.

NOT:
Bu gece Miraç Kandili. Bu gece saat 23.30'dan itibaren ATV'de Kandil Özel programı yapacağız. Siz güzel insanları ekrana davet ediyorum. Bu gece hatim dualarını yapacak ve bu gecede yapılması gerekenleri sizinle paylaşacağız. Hepinizin kandilini kutlarım.


Paylaş : Facebook'a Paylaş Twitter'a PaylaşMyspace'e PaylaşDelicious'a PaylaşFriend Feed'e PaylaşTechnoratiye PaylaşDigg'de Paylaş
Diğer Yazılarımdan Bazıları
  Ehl-i sünnet inancı nedir? (17.05.2024)
  Dua doğru ama ağız yanlış (10.05.2024)
  En büyük zikir Allah’ı anmaktır (03.05.2024)
  Bizi aldatan bizden değildir (26.04.2024)
  Sosyal medya kirliliğine dikkat! (19.04.2024)
  Ramazan sonrası yapmamız gerekenler (12.04.2024)
Sayfa Başı
21.05.2024 Ezan Vakitleri
?msak : 03:44   ?kindi : 17:03
G?ne? : 05:34   Ak?am : 20:28
??le : 13:06   Yats? : 22:10
      Duyurular
17.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Ehl-i sünnet inanci nedir?" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsini
Devam?...
10.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Dua dogru ama agiz yanlis" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsiniz
Devam?...
03.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "En büyük zikir Allah’i anmaktir" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabili
Devam?...
      Ziyaret?i
                   Say?s?
Aktif : 3521
Bug?n : 133
Bu Ay : 84765
Bu Yil : 1415793
Toplam : 184489408
* 01.01.2011 Tarihi itibari ile
      Dini S?zl?k