G?n?n S?z? :

tamoxifen uk price

buy tamoxifen pct

lav dosis naltrexon

dosis

prednisolone dosage

buy prednisolone liquid

buy antidepressants

buy antidepressants uk blog.pragmos.it buy amitriptyline london
n çıkarılabilir. (Tirmizi, Birr 16)
13.11.2015 - Kaynak


Kur'an-ı Kerim'e inanmayan (Sözde Kur'ancılar)


Sözde Kur'ancılar kelimesini kullandım! Çünkü Kuran-ı Kerime gerçekten iman eden samimi bir mümine ancak gıpta edilir.Sözde dedik; Çünkü bu kişiler kendilerine bu ismi kullanır ve Kur'an-ı Kerim'e inandıklarını iddia ederler. Yazılarında Kur'an'dan ayetler kullanırlar. İnternet sitelerinde ayetlerden alıntı yaparlar. Aslında bunu yaparken 'güzel bir söz, istismar edip, kullanacakları bir beyan' olmaktan öte; Allah'la, Kur'an-ı Kerim'le hiçbir ilgileri yoktur. Saygıları da yoktur. 
Bize Kur'an-ı Kerim yeter.Başka şeye ihtiyacımız yoktur. Hz. Peygamberin sünnetini ve hadislerini kabul etmiyoruz diyen batıl yoldaki bu gruplar, grup grupturlar. 
Bunların bir kısmı samimidir. Müslümandır. Ama Kur'an-ı Kerim'e yanlış bakmış ve maalesef kandırılmıştır. Kendilerine Kur'an-ı Kerim'den başka kaynak yok denmiş ve Hz.Peygamberin hadisleri ve sünnet yok saydırılmıştır. O da bu modanın peşine takılmıştır. Bunların tövbe edip samimiyetle sünneti öğrenmeleri lazımdır. Onlara, Hz.Muhammed-sav-in sünnetine ve sahih hadislerine iman etmenin, Kur'an-ı Kerim'in bir emri olduğu hatırlatılmalıdır. Kur'an'a inanacak ve ama Kur'an'a muhatap olan Peygamberin sözlerini yok sayacaksın? Bunun nasıl büyük bir yanılgı olduğunu anlatacağız. 
Bu grupların bir kısmı; ateist, deist veya başka bir şeydir. Kullandıkları iletişim adreslerinden ve paylaştıkları mesajlardan bunu görebilirsiniz. Bunların; Kur'an'a inanır gibi göründüklerini ve ayetleri istismar niyetiyle kullandıklarını görürsünüz. Bunlar alternatif ve paralel bir din inşa etmek gayesini taşıyorlar.Tabii bunların dinle ilgisi yoktur. (Her ateist veya deist böyledir diye bir genelleme olamaz) 
Bu gurupların bir kısmı ise Kur'an'la şöyle veya böyle irtibatlıdır. Kuran-ı Kerimi reddetmezler. Ama Hz.Peygamberi etkisizleştirmek, sünneti yok saymak için görevlendirilmişlerdir. Karanlık yerlerle irtibatlıdırlar. Onlar için hidayet dilemekten başka yapılabilecek bir şey yoktur. 
Ama ilginç olanı ise şudur; bu kadar farklı misyonlarda olan gruplar, nasıl olur da aynı dili ve sistemi kullanıyorlar. Benzer bir misyon yüklenmişlerdir. Yumurta ikizi gibiler. 
Hepsinin temel hedefi; Hz.Peygamber ve dört halife dönemindeki -Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat- dediğimiz berrak ve sakin sahile, uzak oluşlarıdır. Hatta düşman oluşlarıdır.Bugün İslam aleminde görülen bütün akıl almaz şiddet ve hiddetin sebebi de Kur'an-ı Kerimi istismar eden, hadisleri yok sayan bu grupların yaydıkları İslami bakıştır. 
Bu grupların en zararlı olanı için, Yüce Kitabın getirdiği mesaj, emirler, helaller, haramlar hiçbir mana ifade etmez. Kur'an-ı Kerim'in kudsiyetine, mucizevi belagatlarına inanmazlar. Sıradan bir kitap gibi görürler. 
Şimdi,bu insanlar içinde bilerek ve tasarlayarak Hz.Peygamberi yok sayan ve esasen Kuran-ı Kerim'e de sizin gibi, bizim gibi inanmayan ve ama Müslüman görünen anlayışı daha iyi tanımanız için bazı özelliklerini sayalım: 
1- Bunlar, inanmadıkları veya kendilerine göre dizayn ettikleri dini, sermaye edinen birer din baronu gibidirler. Din üzerinden iş yaparlar. Dini, dine karşı kullanırlar. İnandıkları için veya tebliğ etmek için dinle ilgilenmezler. Görevleri dini oyuncak haline getirmektir. Gayeleri, gönülden inanmadıkları dini her yerde malzeme yapmaktır. 
2- Ayetleri inandıkları için değil; kurgularına hizmet ettiği için kullanırlar. Ayetleri kendi menfaatlerine ve kurgularına göre yorumlarlar. Onlar için kutsallık, vahiy, Yüce Allah'ın kudreti, saygınlık hiç önemli değildir. Onlar Kur'an'a ve Allah'a ve de İslam'a sizin gibi iman etmezler. 
3- Bunlar ayetlerin birini alır, bağlamından koparır ve diğer ayetleri yok sayarlar. Böyle yapan birinin imanının olduğuna inanmak mümkün değildir. 
4- Hz. Peygamber (s.a.v.) hadislerinde mucizevi olarak böyle bir anlayışın ileride çıkacağını haber vermiştir. Sadece Kur'an-ı Kerim'i alıp, Peygamber sözlerini yok sayacak hurafe ve dalalet ehlinin ileride çıkacağını Peygamberimiz ilan etmiştir. 
5- Bu tür insanların yurt dışıyla sıkı bağlantıları vardır. Kendilerine mürit, taraftar oluşturmak için her türlü yolu mübah görürler. 
6- Kur'an-ı Kerim'den bahsetmeleri, bize Kur'an yeter demeleri, Kur'an-ı Kerim'i referans göstermeleri tamamen müminleri yanıltmaya yöneliktir. 
7- Bunların Hz. Ali'ye karşı savaşırken mızraklarının ucuna Kur'an-ı Kerim ayetlerini takan din istismarcılarından hiçbir farkları yoktur. Dinle ilgileri; ya kendilerine verilen bir görevden dolayıdır veya dini kendilerine bir geçim malzemesi yapmalarındandır. 
8- Bunların büyük kısmının, ibadet hayatları yoktur. 
9- Bunlar Hz. Peygamber (s.a.v.) aleyhine bir algı oluştururken O'nu küçümserler. Mucizelerini inkar ederler. O'nu sıradanlaştırıp Muhammed'siz bir dinin temelini atmaya çalışırlar. 
10- Bunlar hadisleri inkar ederler. Gayeleri sahih hadisi, sahih olmayanından ayırmak değil, hadis anlayışını ortadan kaldırmaktır. 
11- Bunlar İslam'ı tahrif etmek için aşama aşama hareket ederler. Bir sonraki aşamada; 5 vakit namazı, namazların rekaatlerini, Kur'an'ın vahiy olduğunu, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in son peygamber olduğunu, peygamberimize imanın şart olduğunu, cennet ve cehennemin varlığını, kaderin varlığını, şefaatin varlığını, kabir azabını, peygamberlerin günahsız olduklarını, orucu, zekatı, helali, haramı ve bildiğiniz kutsal her şeyi inkar edeceklerdir. Bunu yapabilmeleri için de hadisleri yok saymaları gerekir. Zira hadisler ortada iken Kur'an-ı Kerim üzerinde bu tür tahrifatı yapmak zordur. 
12- Bunlar sahabenin büyük çoğunluğunu küfürle suçlarlar. Peygamberimiz için kullandığımız (Sallallahu aleyhi ve selem) sahabeler için kullandığımız (radıyallahu anh, Hz. gibi) saygı ifadelerini alay konusu yaparlar. 
13- Bunların bir kısmı da; Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnete uyan alimlere, din adamlarına, düşünürlere, yazarlara, mezhep imamlarına, tefsircilere, fıkıhçılara saldırırlar. Onlar aleyhine konuşup, kendileri gibi olan kişilerle bu fikirlerini servis ederler. 
14- İmamı Azam, İmamı Şafii gibi eski ulemaya; Buhari gibi hadisçilere, Şahı Nakşibend, Abdulkadir Geylani gibi tasavvuf büyüklerine ve diğer tüm büyüklere saygısızlık yaparlar.. Onları itibarsızlaştırırlar. Gözden düşürürler. Onları seven halka saldırırlar.Halkla, ümmetin müminleriyle alay ederler. 
İslam aleminin geleceğinde bu grubların maalesef etkileri olacaktır. İslam'ın radikal yorumlarında bu grupların büyük etkisi vardır. Bizim; Kur'an-ı Kerim'i ve sahih sünneti esas alan; icma, kıyas gibi dini delilleri esas kabul eden insanların bunlara karşı uyanık olması gerekiyor. 
Rabbim bizi Yüce Kitabından; Hz Resulullah'ın sünnetinden ayırmasın.Yolumuzu sadıkların ve Salihlerin yolu eylesin.Yar ve yardımcımız olsun. 

Ebu mesud! Elini indir
Ebu Mesud (r.a.) diyor ki: Bir gün yaptığı bir şeyden ötürü kölemi dövüyordum. Arkamdan bir sesle irkildim. Arkamdaki ses şöyle diyordu: Ebu Mesud! Elini indir. Vallahi Allah'ın senin üzerindeki gücü, senin bu fakir üzerindeki gücünden daha fazladır. Döndüm. Resulullah (s.a.v.)'le karşı karşıya geldim. Meğer o sesin sahibi Hz. Peygamber (s.a.v.)'miş. Dedim ki: Nasıl affedilirim. Buyurdu: Bu köleyi azad et. Azad ettim. 


Paylaş : Facebook'a Paylaş Twitter'a PaylaşMyspace'e PaylaşDelicious'a PaylaşFriend Feed'e PaylaşTechnoratiye PaylaşDigg'de Paylaş
Diğer Yazılarımdan Bazıları
  Ehl-i sünnet inancı nedir? (17.05.2024)
  Dua doğru ama ağız yanlış (10.05.2024)
  En büyük zikir Allah’ı anmaktır (03.05.2024)
  Bizi aldatan bizden değildir (26.04.2024)
  Sosyal medya kirliliğine dikkat! (19.04.2024)
  Ramazan sonrası yapmamız gerekenler (12.04.2024)
Sayfa Başı
22.05.2024 Ezan Vakitleri
?msak : 03:43   ?kindi : 17:03
G?ne? : 05:33   Ak?am : 20:28
??le : 13:06   Yats? : 22:11
      Duyurular
17.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Ehl-i sünnet inanci nedir?" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsini
Devam?...
10.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Dua dogru ama agiz yanlis" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsiniz
Devam?...
03.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "En büyük zikir Allah’i anmaktir" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabili
Devam?...
      Ziyaret?i
                   Say?s?
Aktif : 3118
Bug?n : 3249
Bu Ay : 98944
Bu Yil : 1429972
Toplam : 184503587
* 01.01.2011 Tarihi itibari ile
      Dini S?zl?k