G?n?n S?z? :

buy accutane singapore

buy accutane pills

cheap prednisolone

cheap prednisolone

buy antibiotic online

buy amoxicillin over the counter by-expression.com how to take amoxicillin

abortion pill kit

abortion pill online usa
Bekir Ferra)
06.03.2020 - Kaynak


Veda Hutbesi insanlığın onur hitabesi


Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere reva görülen tavır, şiddet ve onur kırıcı hareketler Batı'nın bağnaz, jakoben, menfaatçi anlayışını ele veren suçüstü örneklerle dolu. Batı, tarihinin her döneminde; insafsız, ferdiyetçi, menfaatçi, sömürgeci, tahakkümcü, pragmatist, iki yüzlü ve sağlamcıdır. Bizim medeniyetimizin tam zıddına. İslam medeniyetinin kodlarını çözmek için başvurabileceğiniz milyonlarca belge vardır. Savaş esnasında ve sonrasında esirlere uygulanan tavırdan tutunuz, İslam beldelerinde yaşayan gayri müslim unsurlara gösterilen hoşgörüye, düşmüşe el uzatmaya, misafirperverliğe kadar, o kadar örnek var ki.
Hz. Ali'nin kendisine suikast düzenleyen ve yakalanan katile -Abdurrahman bin Mülcemkarşı gösterdiği merhamet yüzyıllarca övgüyle anlatılmalıdır. "Ona yediğinizi yedirin, içtiğinizi içirin ve ellerini avuçları kan toplayacak şekilde bağlamayın." sözleri unutulabilir mi?
Hz. Resulullah Efendimizin 632 yılında sayıları 124 bine ulaşan mümine yaptığı kısa ve özlü hitabesi -Veda Hutbesiinsanlık tarihini aydınlatacak bir ışıktır. Erdemli bir gelecek için Hz. Adem'in evlatları sadece bunu alıp gereğini yapsalar inanın ki, dün Yunanistan kıyılarında gördüğünüz berbat ve onur kırıcı manzaraları göremezdiniz. Kıyıya vuran çocuk cesetleri göremezdiniz. Koronavirüs korkusuyla marketlerin raflarını tarumar eden insanların gözlerinde 'ölüm dehşetini' göremezdiniz. Hayata taparcasına yapışan bu ahiret nefreti taşıyan insanları göremezdiniz. Ölümden elbette ürkülür. Ama insanların gösterdiği bazı tavırlar akıl alır gibi değil.

***

İmanın en üst derecesi

Hz. Ukbe diyor ki: Bir gün, bir namaz sonrası çıkarken Hz. Peygamberimizin elinden tuttum. O'ndan şunu istedim. Ey Allah'ın elçisi, beni imanın en üst derecesine götürecek yolu göster. O (s.a.v.) şöyle cevap verdiler: Sana gelmeyene sen git. Sana vermeyene sen ver. Sana haksızlık edeni görmezden gel.

***

Allah'ı gözümle görsem

Biz gaybe iman etmişiz. Rabbimizin bize gösterdiğine teslim olmuşuz. Varlığına delil aramayız. En büyük delil varlıktır. Kainattır, biziz. Sonsuza uzanan emeller, arzular, sonsuzluk duygumuzdur.
Bazen Allah'a olan aşk ve hasret O'nu görmek isteğiyle feryat eder. Hz. Musa'nın Yüce Allah'ı görmek istemesi gibi.
Bazen Allah'a olan aşk ve iştiyak sükutu gerçekleştirir. Sevgili cihan efendisinin yaptığı gibi.
İşte bu noktada Amir Abdülkays'a sordular: "Gözünden perde kalksa ve gayb alemini görsen imanın artar mı?"
Cevaben şöyle der: "Gözümden perde kalksa ve gayb alemini gözlerimle görsem, yakinim -imanım- artmaz. Gözümle görsem bile imanım değişmez."
Tıpkı Hz. Ali'nin dediği gibi; "Allah'ı gözle görsem de imanım aynı imandır." Bu sadık, temiz, duru ve ihlasla Allah'a teslim olanların halidir.
Ortalıkta kimseye iman, İslam bırakmayanlar acaba bu ahlakın zerresinden nasip aldılar mı?

***

Beni cennete sokacak amel

Hz. Muaz, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'e şöyle sordu: "Ey Allah'ın elçisi, beni cennete sokacak bir amel -iş- söyleyebilir misiniz?"
Efendimiz (s.a.v.) Hz. Muaz'a şöyle cevap verdiler: "Allah'a kulluk et (O'nun Rabbiliğine yakışır şekilde onu an) Allah'a ortak, şirk koşma. Namazı kıl. Akrabalarına iyi davran."

***

Dinde derinleşenler kimlerdir?

Efendimiz (s.a.v.)'e soruldu: "Ey Allah'ın Resulü! Dinde derinleşenler kimlerdir?"
Cevap buyurdular: "Yeminlerine sadık olanlar. Dili doğruyu konuşanlar. Kalbi doğru konuşanlar. Yediği helal olanlar. Namuslu davrananlar. İşte dinde derinliğe ulaşanlar bunlardır."

***

En güzel Müslümanlık nedir?

Sahabeden birisi sordu: "Ey Allah'ın peygamberi en güzel Müslümanlık nedir?" Hz. Resulullah Efendimiz cevap buyurdu: "En güzel Müslümanlık yemek yedirmektir. Tanıdık, tanımadık herkese selam vermektir." (Ahmed, Taberani, İbn Hibban)

***

Veda Hutbesi'nden Hayati Satırlar

1- Canlarınız mukaddestir.
2- Mallarınız mukaddestir.
3- Namuslarınız mukaddestir.
4- Can, mal ve namaza tecavüz haramdır. Yasaktır.
5- Birbirinizin boyunlarını vurmayın.
6- Yanında emanet taşıyan sahibine iade etsin.
7- Faizin -sömürününher türlüsü haramdır.
8- Borcunuzun aslını alın veya ödeyin.
9- Zulme sebep olmayın. Zulmü de kabul etmeyin.
10- Faizcilik yasaktır.
11- Kan davaları kalkmıştır. Suçlar ferdidir.
12- Şeytanın toprağınız üzerindeki hakimiyetine müsaade etmeyin. Şeytanlaşmaya, düzenlerinizi zulüm ve sömürüye aracı kılmayın.
13- Kadınların haklarına saygı duyunuz. Haklarına uyun.
14- Kadınlara zulmetmeyin.
15- Kadınlar Allah'ın emanetidir.
16- Kadınların namus ve iffetini istismar etmeyiniz.
17- Kadınların erkekler üzerinde hakları var.
18- Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları var.
19- Kadınlar eşlerinin aile şerefini çiğnetemez.
20- Kadının malı kadına, erkeğin malı erkeğe ait olmakla beraber erkek ailenin bütün masraflarını karşılamakla yükümlüdür.
21- Kendisinde yetki olmayan kişi, başkasının malını, sermayesini onun bilgisi dışında harcayamaz.
22- İşçilere, çalışanlara eziyet edilemez. Çeşitli sebeplerden dolayı tam özgürleşememiş insanlara her türlü gıda, yiyecek imkanı sağlanmak zorundadır.
23- Bir kardeş -din veya nesep kardeşi- diğer kardeşinin malına el koyamaz.
24- Haksızlık yapılamaz.
25- Haksızlığa boyun eğilmez.
26- Kişi vücuduna, hayatına zarar verecek olan hiçbir zararı veremez.
27- Halkın malı-mülkü gasp edilemez.
28- Suçlar ve günahlar şahsidir.
29- Babanın suç ve günahı evladına yükletilemez.
30- Hiçbir kişinin suç ve günahı babasına yükletilemez.
31- Miras haktır. Kişi mirasını ister ve alır.
32- Çocuğa el konamaz. Cenin veya doğmuş çocuk satılamaz. Ticareti yapılamaz. Çocuk annesine aittir. Anneden alınamaz.
33- Soyunu inkar eden insana itibar edilemez.
34- Kişi kendini ait olmadığı soy, ırk veya aşirete yayamaz.
35- İnsanların ortak babaları Hz. Adem'dir.
36- İnsanoğlunun aslı topraktır. Tevazu; bir centilmenlik değil, zaruri bir duruşun ve yaratıcıyı bilmenin sonucudur.
37- En değerli insan yaratıcıya en yakın olan ve yaratıcının istediği tavırları kuşanıp insanlara böyle muamele edendir.
38- Hiçbir ırkın diğer bir ırk veya ulusa üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. (erdem, fazilet, faydalı olmak, kötülüklerden uzak oluştur.)
39- Makam, mevki, ırk, nesep, zenginlik hiçbir şey üstünlük sebebi olamaz.
40- Kan dökmek her zaman haramdır. Ancak her toplumun, barış, birlik, beraberlik ve affedicilik için muhtaç olduğu ve kendisiyle muhasebeleştiği zaman dilimleri vardır. Haram aylar - dokunulmaz dönemler- çiğnenmemelidir. Dokunulmaz zamanlar aynı zamanda dokunulmaz mekanlara da işaret eder.
41- Bütün insanlığa merhamet, sevgi, vicdanilik ve affedicilik gibi erdemleri hatırlatacak Müslümanların iki temel dayanaktan söylemlerini geliştirmeleri gerekir. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sözleridir.
42- Kulluk Allah'adır. Yaratıcıyadır. İnsana değil. Menfaate kulluk edilemez.
43- Aşırılığın her türü ve çeşiti yasaklanmıştır.
44- Dinde aşırıya gitmek, yoldan sapmaya insanların bozulmalarına, yanlış yönelişlerin çıkışına sebep olur. Bu da yok olma sebebidir.
45- Bu ilkeleri insanlar insanlara öğretmek ve tavsiye etmek durumundadırlar.
Bu ilkeler veda hutbesi'nin satırlarından çıkarabileceğimiz genel işaretler ve sonuçlardır.

***

Bir ayet

Allah yolunda öldürülenler için 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. (Bakara suresi, 154. Ayet)

***

Öyle bir ayet var ki!

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: 'Öyle bir ayet var ki, onu okuduğunuzda size yeter.'
Sahabe sordu. Ey Allah'ın elçisi. Bu ayet hangi ayettir. Efendimiz şöyle buyurdu.
Bu ayet şu ayettir: "Kim Allah'tan korkup Allah'a sığınırsa Allah ona zorluktan kurtuluş için bir yol gösterir." (Talak, 2)
Ahlaklı, onurlu ve iffetli bir insan bir darlığa girer de sonra oradan çıkış için Allah'a sığınırsa Yüce Allah mutlaka ona çıkış noktası gösterecektir.

***

Ben hangi durumda müminim?

Sahabe sordular: "Ey Allah'ın elçisi. Ben iyi bir mümin olduğumu nasıl bilirim?" Efendimiz (s.a.v.) bu soruya şöyle cevap verdi: "Yaptığın bir iyilik seni sevindiriyorsa müminsin. Yaptığın bir kötülük seni üzüyorsa sen müminsin." Sahabe tekrar sordu: "Peki günah nedir?" Efendimiz cevap verdiler: "İçinde şüphe duyduğun şeyi bırakmandır. Zira içinden şüphe duyduğun şey günahtır. Onu bırakman, günah şuuruna kavuştuğuna işarettir."


Paylaş : Facebook'a Paylaş Twitter'a PaylaşMyspace'e PaylaşDelicious'a PaylaşFriend Feed'e PaylaşTechnoratiye PaylaşDigg'de Paylaş
Diğer Yazılarımdan Bazıları
  Sosyal medya kirliliğine dikkat! (19.04.2024)
  Ramazan sonrası yapmamız gerekenler (12.04.2024)
  İdeal Müslüman nasıl olmalı? (09.04.2024)
  Mazlumun sahibi Allah’tır (08.04.2024)
  Allah’ın örttüğünü siz de örtün (07.04.2024)
  Kim olursa olsun zulmetmeyin (06.04.2024)
Sayfa Başı
21.04.2024 Ezan Vakitleri
?msak : 04:35   ?kindi : 16:54
G?ne? : 06:09   Ak?am : 19:57
??le : 13:08   Yats? : 21:25
      Duyurular
19.04.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Sosyal medya kirliligine dikkat!" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabil
Devam?...
12.04.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Ramazan sonrasi yapmamiz gerekenler" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuya
Devam?...
09.04.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Ideal Müslüman nasil olmali?" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsi
Devam?...
      Ziyaret?i
                   Say?s?
Aktif : 3858
Bug?n : 1006
Bu Ay : 245252
Bu Yil : 1257118
Toplam : 184330733
* 01.01.2011 Tarihi itibari ile
      Dini S?zl?k