G?n?n S?z? :

amitriptyline nerve pain

amitriptyline pain pathway redirect amitriptyline painkillers
Eğri ok, doğru yol almaz. (Hz. Ali (r.a))
02.10.2015 - Kaynak


İmam İbnü Cevzi'den ölümsüz hitabeler


EY SONUNUN NASIL OLACAĞINDAN GAFİL OLAN KİŞİ

Ey sonundan gafil kişi. Ey kusurlarıyla ayakta duran kişi. Baksana gayret sahipleri seni geçtiler. Sen ise gaflet denizine dalmış gitmişsin. Rabbin kapısında pişmanlık duyanın duruşuyla dur. Sonra zilletle başını önüne eğ. Şöyle de: Ben zalimim. Seherlerde şöyle haykıranım: Günahkârım. Rahmet diliyorum.
Haydi bir türlü kendileri gibi olamadığın şu iyi insana benzemeye çalış. Pişman olan bir günahkârın sel gibi akıttığı gözyaşlarını azgın rüzgârlara sal. Gece yarıları pişman olarak kalk. Kapıya dur. Tövbe et. Şu gitmiş ömrü düşün. Heva ve hevesini bir kenara it artık. Ahireti arzu ediyorsan, dünyayı boşa. Ey bütün bir gece uyuyan baksana dostlar gittiler. Kavmin hepsi kalktı uzak diyarlara gitti. Sen hâlâ ölüm uykusundan uyanamadın.

Dünya öldürücü bir zehirdir

Kardeşlerim. Dünya öldürücü bir zehirdir. Nefisler dünyanın tuzaklarından gafildir. Ey Ademoğlu! Senin kalbin zayıf bir kalptir. Bakışların hakikati görmede ne kadar da zayıftır. Baksana gözün her yere bakıyor. Dilin sürekli günah işlemektedir. Vücudun dünyayı kazanayım diye ne kadar da yoruldu. Nice kahredici bakış var ki onunla ayaklar sürçüverdi.
(Nice bakışlar var ki görüşte insana hoş gelir de gelecekte çok acı olarak önüne çıkar.)
Sen dünyayı konuşmakta ne kadar iyi bir hatipsin. Ve sen ahireti konuşmakta ne kadar dilsiz ve zavallısın.

Ey takva elbisesine bürünmüş sahtekâr

Ey filanca. Çok ibadet eden takva sahiplerinin elbisesine bürünmüşsün. Halbuki kalbin gaflet denizlerinde boğulmuştur. Dış görüntün ne kadar kirli ve kokuşmuştur. Ey kalbi ölmüş adam. Gençlik zamanını gaflette geçirdin. Şimdi kaçırdığın amellere ağlıyorsun. Sana nelerin hazırlandığını bilseydin, gece karanlıklarında çok ağlardın.

Güzel sözü dinliyor, ama gerekeni yapmıyorsun

Ne zamana kadar iyilerin sözünü dinleyecek ve ama yollarından gitmeyeceksin. Tövbekârların yolunu izle. Belki yola girersin.

Ey ölüyü mezara, kalbini eve gömen adam!

Ey eliyle ölüyü mezara gömerken, kalbini evinde unutan adam. Günahtan günaha sıçrıyorsun. Mezardan yine günahlara dönüyorsun.

Sen değil misin günahlara devam eden

Sen değil misin hata ve isyana devam eden. Açık günah işledin de hiç utanmadın. Hem günahın kir olduğunu bildin, hem de sakınmadın. Cezanın büyüklüğünü bildin de unutur göründün. Yakında her şey seni terk edecek. Bugün elinden kayıp gidecek. Dünün gittiği gibi. Yakın artık konuşan dilin duracak sessizliğe bürüneceksin. Güneşin ve ayın rengini ve ışığını görmez olacaksın. Bahçeler sararacak bostan kuruyacak.

Beyaz saçların seni uyarmadı mı?

Ey sonsuz arzuların mahkûmu! Beyaz saçlarında mı seni uyarmadı. Baksana ölüm şimşek gibi geliyor. Sen kendini sağlıkta hissediyorsun. Sen ise hakikatte hastasın. Hem de ağır hastasın. Ve sen hastalığının bile farkında değilsin.

Ey uykusu ağır adam

Ey uykusu ağır adam. Ey uyanıklığı yavaş adam. Ey anlayışı kıt adam. Ezanlar seni hiç mi uyandırmadı. Yoksa biz; dil bilmeyen, kulağı sağırlara mı bağırdık. Heva ve hevesin gözü şaşıdır bilmiyor musun?

Ey ihtiyarlayıp tövbe etmeyen adam

Ey yaşlanıp da ıslah olmayan ve tövbe etmeyen kişi. Keşke bilseydim yaşlılıktan sonra neyi bekliyorsun. Gençken utandıran günahlar, yaşlılıkta ne kadar da çok çirkindir. Yaşlılık çökmüşken insan ayıplarından vazgeçmiyorsa, bir daha iflah olmaz artık.
Ey falanca adam! Dünya geride kaldı. Ahiret önünde. Arkadan geçeni istenen hezimettir. Sen önden geleni iste. Baksana ölüm tufanı geldi. Haydi takva gemisine bin. Hz. Nuh'un oğlu gibi arzu dağına sığınma. Tufan seni alır ve boğar. Yazık sana! Uyan. Ömrünün kalanını ganimet bil. Daha ne kadar şaşkın yaşayacaksın.

HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.V.) NAMAZINDAN BİR AN

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurdu: "Gözümün aydınlığı namazdadır." Bu hadis şöyle tercüme ediliyor: "Gözümün aydınlığı namazdır." Arada ciddi bir fark var. Sadece namazın kendisi değil, namazın içindeki hale Hz. Peygamber (s.a.v.) işaret ediyor. Sadece namaz değil, namazın içindekiler derunilik.
Bir seferinde dört rekatlık bir farz namazında Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ikinci rekatta -unutarak- selam vermesini de bu incelikle yorumlar alimler. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) namazdayken meşgul eden hal; namazın kendisinden daha üst bir haldi. Hz. Peygamber, Rabbiyle öylesine hemhaldi ki bu hal namazın kendisinden daha farklı bir boyutla ancak ifade edilebilirdi. Onun için "gözümün ışığı namazdır" demiyor "gözümün ışığı namazdadır" diyor. Hz. Peygamber'in birkaç kez namazdaki unutkanlıkları da ancak bu halle izah edilebilirdi. (Kelebazi, el-Tearruf, s. 71)

MUHABBET NEDİR?

Bağdatlı Cüneyd: Muhabbet kalbin Allah'a yönelmesidir. Allah için olana yönelmesidir, diyor.
Muhabbet; Allah'tan olana muvafakat etmektir. Allah'ın istediğinde ona itaat etmektir.
Ali Kettani: Muhabbet, sevileni tercih etmektir der. sevdiğin için sevdiğini terk etmektir. Muhabbet; Yaratanda yok olmaktır.
Sehl der ki: Gerçek hayat Allah'ı sevmektir. Allah'ı sevmek ise hayatsız kalmaktır. Hayatsız olmaktır. Zira gerçekten seven, sevdiğinden gelen her iyi ve kötüyü kabul eder.
Hayatsız olmaktır zira; ondan gayrisinden uzaklaştığında ancak hayattan lezzet almaktır.
İbn Abdüssamed der ki: Muhabbet senin Rabbinin sevgisinde kör ve sağır gibi olmandır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: " Senin bir şeyi aşırı sevmen seni sağır ve kör eder." Elbette bu muhabbet Allah'a ve Peygamberine olursa anlamlı olur. Gayrisine olan sevginiz sizi sağır ve kör ederse Allah'tan gayrisine yol olursunuz.

EVLİLİKLE İLGİLİ OLARAK KADININ HAKLARI NELERDİR?

Kadın eşini seçme hakkına sahiptir.
Kadın güvendiği, itibar ettiği ve mutlu olacağını sandığı ahlaklı kişiye, 'benimle evlen' deme hakkına sahiptir.
Kadın, ailesinin tavsiye ettiğini reddetme hakkına sahiptir.
Zorla evlendirilmiş olan kadın, kendini savunacak duruma geldiğinde evliliğini gözden geçirme hakkına sahiptir.
Kadın, taliplisini görüp sorgulama hakkına sahiptir.
Kadın, evleneceği kişiden mehir isteme hakkına sahiptir.
Kadın, özgür olarak sermaye edinme ve bunu dilediği gibi (harama bulaşmamak koşuluyla) harcama hakkına sahiptir.
Kadın, nikâh akdi sırasında kendini sağlama alacak şartlar ileri sürebilir. Ayrıca sadakati de isteme hakkına sahiptir.
Kadın, psikolojik ve dini açıdan sakıncalı gördüğü durumlarda kocasını kendinden uzak tutma hakkına sahiptir.
Kadın, kocasının kendisine arzu etmediği şekilde yakınlaşma isteğini reddetme görevi ve hakkına sahiptir.
Kadın doğurma hakkına sahiptir. Çocuk sahibi olmak ister. Erkek buna tek başına engel olamaz.
Kadın kürtajı reddetme hakkına sahiptir.
Kadın kocasından iyi davranış bekleme hakkına sahiptir.
Kadın kocasından saygı bekleme hakkına sahiptir.
Kadın kocasından ilgi ve ciddiyet bekleme hakkına sahiptir. Koca, karısıyla alay edemez. Onu hafife alamaz.
Kadın doğal olarak mirasın ortağıdır.
Kadın kocasından baba ve annesine saygı duymasını isteme hakkına sahiptir.
Kısacası; kadın ve erkek yaratılış; hak ve hukuk açısından eşittirler.
Kadın çocuk doğurmayı isteme hakkına sahiptir.

ŞUNLARDAN UZAK DUR

İyiliği başa kakandan uzak dur!
Namazda riya gördüğünden uzak dur!
Hayvana eziyet edenden uzak dur!
Namazı sevmeyenden uzak dur!
Baba ve annesine gülümsemeyenden uzak dur!
Münafık tipli insandan uzak dur!
Hakaret eden insandan uzak dur!
Dine, kitaba hakaret edenden uzak dur!
Cimri olandan uzak dur!
Merhametsiz insandan uzak dur!
Çocuk başı okşamayan, çocuk eli öpmeyenden uzak dur!
Kendinden büyüğüne el öptürenlerden uzak dur!
Ezanı duyduğunda istifini bozmayandan uzak dur!
Allah'ın ve dinin sıcaklığını istismar edenden uzak dur!
Yüce Allah'a ve dine kin besleyenden uzak dur!
Gücü varken fakire vermeyenden uzak dur!
Sözü ve özü bir olmayandan uzak dur!
Şu Müslümanlar var ya diye başlayıp kusur sayandan uzak dur!
Bize hadis ve sünnet, mezhep ve tasavvuf lazım değil, kabir azabı yok, kader yok, şefaat yok diyenden uzak dur!
Çamur atan, sahtekardan, dedikoducudan uzak dur!
Kısacası; vicdanın, aklın, imanın, vahyin onaylamadığı her şeyden ve herkesten uzak dur!
İçkiden, kumardan, zinadan, faizden uzak dur!
Fitneyi, kaosu, iç kavgayı, destekleyenden uzak dur!
Allah'a, peygamberine, kitabına, kıblesine düşman olandan uzak dur!
Bulunduğu yere göre kıvrılan şahsiyet düşkününden uzak dur.


Paylaş : Facebook'a Paylaş Twitter'a PaylaşMyspace'e PaylaşDelicious'a PaylaşFriend Feed'e PaylaşTechnoratiye PaylaşDigg'de Paylaş
Diğer Yazılarımdan Bazıları
  Ehl-i sünnet inancı nedir? (17.05.2024)
  Dua doğru ama ağız yanlış (10.05.2024)
  En büyük zikir Allah’ı anmaktır (03.05.2024)
  Bizi aldatan bizden değildir (26.04.2024)
  Sosyal medya kirliliğine dikkat! (19.04.2024)
  Ramazan sonrası yapmamız gerekenler (12.04.2024)
Sayfa Başı
22.05.2024 Ezan Vakitleri
?msak : 03:43   ?kindi : 17:03
G?ne? : 05:33   Ak?am : 20:28
??le : 13:06   Yats? : 22:11
      Duyurular
17.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Ehl-i sünnet inanci nedir?" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsini
Devam?...
10.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Dua dogru ama agiz yanlis" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsiniz
Devam?...
03.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "En büyük zikir Allah’i anmaktir" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabili
Devam?...
      Ziyaret?i
                   Say?s?
Aktif : 3308
Bug?n : 3754
Bu Ay : 99449
Bu Yil : 1430477
Toplam : 184504092
* 01.01.2011 Tarihi itibari ile
      Dini S?zl?k