G?n?n S?z? :

prednisolone cost

cheap prednisolone

where to buy female viagra pill

i am a woman and i took viagra

abortion pill usa legal

buy abortion pill online usa click buy abortion pill online usa

misoprostol philippines

abortion pill philippines
Allahım, şikak ve nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım(Ebu Davud)
14.08.2012 - Kaynak


Bin aydan hayırlı geceKuran'da özel bir suresi yer alan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gece Kuran-ı Kerim gecesidir. Bol bol Kuran okuyup, dua edip, tövbe etmemiz lazım

Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi hakkında Kuran-ı Kerim'de özel bir sure yer alır. Bu gecenin faziletini belirten bu surede Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Kuran-ı Kerim bu gece Hz. Peygamber'e (s.a.v.) inmeye başlamıştır. Bu gecede Cebrail ve görevli melekler (ki sayısını ancak Rabbimiz bilir) ard arda inerler. Onların görevi kendilerine verilen özel işleri yapmaktır. Ve o gece sabaha kadar tam bir manevi esenlik ve güvenliktir. Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin bir çok sebebi vardır. Bunlardan birisi, Kadir Gecesi'nin kadir ve kıymetinin haylice yüksek olması anlamındadır. Diğeri de, bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir. Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu konusunda birçok İslam alimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu aydaki son on geceye işaret etmiş ve; "Kadir Gecesi'ni ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır. Peki neden açık bir dille 'şu gece' dememişlerdir? Muhtemelen sadece bir geceyi dolu dolu değerlendirip de, diğer gecelerdeki büyük fırsatı kaçırmayalım diyedir. Zaten Peygamberimiz (s.a.v.) ramazanın son on gününü dolu dolu geçirirdi.

BU GECE NE YAPMALI?

Bu gece Kuran-ı Kerim gecesidir. Kuran'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kuran okumak lazım bu gece. Düşünerek. Anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kuran'ı niye terkettiğimizi kendimize sorarak. Kuran'ı Kerim'in sadece okunmak için değil de, anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.
Bu gece tevbe edelim. Günahımız var. Hepimizin. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.
Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.
Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Çevrenize bakınız. Daha dün konuştuğunuz çok kişi bugün belki hayatta değillerdir. Fırsatı kaçırmayalım.
Kul haklarını helal ettirelim.
İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım. Yıllarca içki içen birisi, Allah için içkiyi bırakamıyor da, hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? O zaten bırakacak artık. Keşke daha önce Rabbi'nin hatırı için bırakabilse.
Bol bol dua edelim. Bu gece dua gecesidir. Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim.
Bu gece selamı yayalım. Herkese selam verelim. Çünkü bu gecenin sloganı 'selam'dır. Kadir Suresi'nde de belirtildiği gibi bu gecenin tümü selamdır, esenliktir, barıştır. Çünkü surenin sonunda bu gece için "fecre kadar bir selamdır" buyruluyor. Yüce Rabbim hepimizin duasını, orucunu, zekatını, sahurunu, tevbesini, yönelişini, dönüşünü bu gece kabul etsin. Sağlam bir imanla, sarsılmayan bir teslimiyetle Kuran'a ve Hz. Peygamber'e (s.a.v.) bağlılığımızı devam ettirsin.

PEYGAMBERİMİZİN İSTİĞFAR DUALARI


Birinci dua
Okunuşu:
Sübhanekallahümme ve bi hamdik, Allahümmağfirli inneke ente't-tavvabü'r-rahim.
Anlamı: Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamdederim. Allah'ım! Beni bağışla. Kuşkusuz Sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametli olansın. (Buhari)

İkinci dua
Okunuşu:
Allahümmağfir li hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata'i ve amdi ve küllü zalike ındi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma ente a'lemü bihi mini ente'lmukaddimü ve ente'l-muahhiru ve ente ala külli şey'in kadir.
Anlamı: İlahi! Hatalarımı, bilgisizliğimi, işlerimdeki israfımı, Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla! Allah'ım! Ciddi halimi, şakamı, hatamı, kasıtlı davranışlarımı bağışla. Bu kusurların hepsi bende var. İlahi! Önden gönderdiğim, önceden yaptığım ve sonraya bıraktığım, sonradan yapabileceğim gizli ve açıktan işlediğim ve Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Çünkü Sensin ileri götüren, Sensin geri bırakan, Sensin her şeye gücü yeten! (Buhari, Müslim)

Üçüncü dua
Okunuşu:
Estağfirullahe'l-azimellezi la ilahe illa hüve'lhayyu'l-kayyume ve etübü ileyh.
Anlamı: Hayy ve Kayyum olup kendisinden başka ilah bulunmayan yüce Allah'tan mağfiret dilerim, O'na tevbe ederim.

Dördüncü dua
Okunuşu:
Rabbiğfirli ve tüb aleyye inneke ente'ttevabbü'r-rahim.
Anlamı: Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et. Hakikat, Sen tevbeleri çok kabul eden ve esirgeyensin.

Beşinci dua
Okunuşu:
Sübhanallahi ve bi hamdihi sübhannallahi'lazimi estağfirullahe'l- azime ve etübü ileyh.
Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. Azim olan Allah'a istiğfar eder, O'na tevbe ederim.

Altıncı dua
Okunuşu:
Estağfirullahe innehu kane gaffara.
Anlamı: Allah'tan af diliyorum. Çünkü Allah bolca bağışlayıcıdır.

Yedinci dua
Okunuşu:
Esteğfirullahe innehu kane tevvaba.
Anlamı: Allah'tan af talep ediyorum. Çünkü Allah bolca tevbeleri kabul edendir.

Sekizinci dua
Okunuşu:
Rabbiğfir verham ve ente hayru'r-rahimin.
Anlamı: Ya Rabbi! Affet, rahmet et, zira Sen rahmet edenlerin en hayırlısısın.

Dokuzuncu dua
Okunuşu:
Fağfir lena verhamna ve ente hayru'l-ğafirin.
Anlamı: "Bizi affet, bize mağfiret gönder. Zira Sen affedenlerin en hayırlısısın."

Onuncu dua
Okunuşu:
Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü euzü bike min şerri ma sana'tü ebuu leke bini'metike ve aleyye ve ebuu bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiru'z- zünube illa ente ya erhamerrahimin.
Anlamı: Allah'ım! Sen Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum, gücüm yettiğince ahdin ve va'din üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf ve günahlarımı ikrar ederim. Beni affet, çünkü günahları ancak sen affedersin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.Paylaş : Facebook'a Paylaş Twitter'a PaylaşMyspace'e PaylaşDelicious'a PaylaşFriend Feed'e PaylaşTechnoratiye PaylaşDigg'de Paylaş
Diğer Yazılarımdan Bazıları
  Ehl-i sünnet inancı nedir? (17.05.2024)
  Dua doğru ama ağız yanlış (10.05.2024)
  En büyük zikir Allah’ı anmaktır (03.05.2024)
  Bizi aldatan bizden değildir (26.04.2024)
  Sosyal medya kirliliğine dikkat! (19.04.2024)
  Ramazan sonrası yapmamız gerekenler (12.04.2024)
Sayfa Başı
21.05.2024 Ezan Vakitleri
?msak : 03:44   ?kindi : 17:03
G?ne? : 05:34   Ak?am : 20:28
??le : 13:06   Yats? : 22:10
      Duyurular
17.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Ehl-i sünnet inanci nedir?" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsini
Devam?...
10.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Dua dogru ama agiz yanlis" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsiniz
Devam?...
03.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "En büyük zikir Allah’i anmaktir" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabili
Devam?...
      Ziyaret?i
                   Say?s?
Aktif : 3554
Bug?n : 287
Bu Ay : 84919
Bu Yil : 1415947
Toplam : 184489562
* 01.01.2011 Tarihi itibari ile
      Dini S?zl?k