G?n?n S?z? :

amoxil 500mg

amoxicillin

buy amoxicillin

buy amoxicillin amazon clujmuenchen.ro amoxicillin over the counter
Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (İbni Haldun)
28.04.2022 - Kaynak


Mallarınızı zekâtla koruyun


İslam’ın üçüncü şartı olan zekât; fakirler, garipler ve ezilmişler için toplumsal bir güvencedir. Fakir ve zengini birbirine yaklaştıran zekât, malımızı temizler, bereketlendirir. Çünkü fakir, zekâtını veren zengine “Allah daha çok versin” diye dua eder

Zekât, arınma ve bereket demektir. Fıkıh dilimizde zekât, belirli yerlerde harcamak üzere dini ölçülere göre zengin sayılan kişilerin mallarından alınan belli payı kasteder. Kur'an-ı Kerim'de zekât kelimesi iki yerde (Kehf 18/81, Meryem 19/51) geçer ama sözlük anlamı toplam otuz ayette geçer.
Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde zekât ve namaz beraber anılır. Bu da iki ibadetin birbirini tamamladığı anlamına gelir. Biri maddi dünyamızı, öteki ise manevi hayatımızı temizler.

MAHSULLERİN DE ZEKÂTINI VERMEK GEREKİYOR
Peygamberimiz malların zekâtla korunduğunu hatırlatır (Et- Tergip, C.1, S.520). Fakir ile zengini birbirine yaklaştıran zekât, malımızı bereketlendirir. Çünkü fakir, zekâtını veren zengine "Allah daha çok versin" diye dua eder. Zekâtın gerekliliği için kişinin zengin olması gerekir. Zenginlik ise borçlar ve bir yıllık zaruri ihtiyaçlar hariç belli bir miktar paraya veya ticaret malına sahip olmakla mümkündür. Bu şartlar oluşunca zekât vermek kişiye farz olur. Ayrıca hayvanların ve mahsullerin de zekâtını çıkarmak gerekir.
Nisab denilen zekât sınırı genellikle 80.18 gram altının parasal karşılığıdır. Bu sınırı aştıktan sonra artık paranın tümünün kırkta birini zekât olarak vermek gerekir. Zekât şu sınıf insanlara verilebilir: Fakirler, yoksullar (hiçbir şeyi olmayanlar), borçlular, yolcular (yolda kalmış kişiler), Allah yolundakiler. Peki, kimlere zekât verilemez: Anne-babaya, büyükanne ve büyükbabaya, evlada ve bunların çocuklarına (torunlarına), zenginlere, gayrimüslimlere zekât verilmez. Karı koca da birbirine zekâ veremez. Bazı fıkıhçılara göre zengin kadın, kocasına zekât verebilir.

ZEKÂT BİR BORÇTUR
Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurdu: "Malının zekâtını ödediğin vakit, üzerindeki borcu yerine getirmiş olursun." Bu hadis müminin mali yönden sorumluluk sınırını belirtir. Kur'an-ı Kerim zekâtı emretmiştir. Zekât bir borçtur. Mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Zekât; fakirin Müslüman zenginin malı üzerindeki payıdır. Bu pay ise nakit parada yüzde iki buçuğa, yani kırkta bire denk gelmektedir. Bu miktar yılda bir kez ödenecektir.
Müslüman zekât ödemekle yükümlüdür. Zekâtın miktarının üzerindeki bağış, yani sadaka ise kişinin hür iradesine bırakılmıştır. Dilerse malının üçte birini fakirlere dağıtır. İsterse malının sadece kırkta birini, yani zekâtını.

MALI AZALTMAZ, BEREKETİ ÇOĞALTIR
Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor: "Kişi malının zekâtını ödediğinde o malın üzerindeki şerri ortadan kaldırmış olur." Zekâtı ödenmemiş mal, günah ve sorumluluk vesilesidir. Kişi bu malın tümünden sorumlu olur.
Zekât, malı azaltmaz. Bilakis bereketini çoğaltır. Müslümanlar, Emevilerin adil halifesi Ömer bin Abdülaziz döneminde zekâtlarını tam ödedikleri için İslam ülkelerinde zekât almaya müsait insan bulunamamıştır. Ülkemizde her zengin zekâtını ödeseydi elbette ki yüz binlerce muhtaç kişi, muhtaç sınıfından orta halli sınıfa geçerdi. Bunun için zenginin bütün malını veya yarısını veya üçte birini değil, zekâtını ödemesi yeterlidir.

BİR DUA

İbn-i Kayyım El- Cevziyye'nin duası
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, sana gösterişten uzak, kendisinde feyiz ve bereket olan bir şükürle hamd ederiz. Rabbimiz, sana, senin sevdiğin ve senin razı olduğun, senin zatına ve yüceliğine layık olan gökleri, yeri ve bunların arasını dolduranların sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, sana, senin dilediğin şeylerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, sana, senin bilinen ve bilinmeyen nimetlerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, sana, ilminin kuşattıklarının sayısınca hamd ederiz.

BİR AYET

"Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir." (Hûd, 11/123)

BİR HADİS

"Allah'ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbn Hanbel, el-Müsned, I, 403)

BİR SEVAP

Allah'a secde etmelisin. Secde ettikçe Allah senin dereceni yükseltir ve senden bir günahı düşürür.

SORU - CEVAP

İki aylık hamileyim. Doktor, çocuğumun özürlü olduğunu söyledi. Aldırabilir miyim?
Çocuğunuzu aldırmayınız. Bizce çocuğun özürlü olma ihtimali (hatta kesin bilgi de olsa) kürtaj için bir gerekçe değildir. Özürlü olan çocuğun da yaşama hakkı vardır.

Bayramda kurban kesmek istemiyorum, onun yerine parasını dağıtsam caiz midir?
Kişi kurban kesmek yerine parasını dağıtmakla, vacip olan kurban borcunu ödemiş olmaz. Sadaka vermek ayrı bir ibadet, kurban kesmek ayrı bir ibadettir.

Botoks yaptırmak caiz mi?
İnsanların yaş geçtikçe derisinde kırışıklıkların olması kâinatın tabii kanunudur. Yaşlanmanın çok güzel bir tarafı vardır. İnsanın ömrünü gözden geçirmesi, yaşlılık dönemini dengeli, ölçülü ve güzel yaşaması ayrı bir nimettir. Botoks konusu ise yeni bir olaydır. İslam'ın genel prensipleri içinde değerlendirilmelidir. Yaradılışı değiştirmeye çabalama gibi algılanırsa kaçınmak gerekir. Ama kişiyi çok rahatsız eden bir görüntüden kaçınmak için yapılırsa tavsiye edilmeyen bir işlem olur. Belki mekruh olarak algılanır. Ama çok katı bir değerlendirmeyle "haramdır" demenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü haram kelimesi ağır bir kelimedir ve içtihat konusu olabilecek konularda bu kavramı kullanırken cimri davranmak gerekir.


Paylaş : Facebook'a Paylaş Twitter'a PaylaşMyspace'e PaylaşDelicious'a PaylaşFriend Feed'e PaylaşTechnoratiye PaylaşDigg'de Paylaş
Diğer Yazılarımdan Bazıları
  Zikirle arınma zamanı (19.07.2024)
  Ticari ahlakımızı sorgulayalım (12.07.2024)
  Başka Türkiye yok (05.07.2024)
  Hangi kurtarıcıyı arıyorsunuz? (28.06.2024)
  Hz. Aişe, Peygamber Efendimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı? (21.06.2024)
  Gençlerle hasbihal ettim (14.06.2024)
Sayfa Başı
21.07.2024 Ezan Vakitleri
?msak : 03:53   ?kindi : 17:13
G?ne? : 05:43   Ak?am : 20:38
??le : 13:16   Yats? : 22:20
      Duyurular
19.07.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Zikirle arinma zamani" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsiniz.
Devam?...
12.07.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Ticari ahlakimizi sorgulayalim" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilir
Devam?...
05.07.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Baska Türkiye yok" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsiniz.
Devam?...
      Ziyaret?i
                   Say?s?
Aktif : 3561
Bug?n : 4924
Bu Ay : 227494
Bu Yil : 2064893
Toplam : 185138508
* 01.01.2011 Tarihi itibari ile
      Dini S?zl?k