G?n?n S?z? :

Buy Amoxicillin uk

amoxicillin 500mg seansidi.com amoxicillin 500 mg capsules

clomid uk buy online

clomid uk buy online click here clomid online

buy clomid bodybuilding

clomid birmingham go clomid london

name of abortion pill in u

abortion pill online usa
En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. (Malcolm X)
28.02.2020 - Kaynak


Recep ayının özelliği


Üç ayların (Recep, Şaban, Ramazan) birincisi olan Recep ayındayız. Recep ayı bir fırsat ayıdır. Bereket, durulanma, tevbe ve günahlardan kaçış ayıdır. Bırakınız İslam dönemini, İslam'dan önceki dönemlerde de Recep ayı özel bir konumda tutulmuştur. Bu ayda kavga, savaş, baskınlar dururdu. Bu ayın gelişine saygı duyulur ve güzel bir ateşkes sağlanırdı.
-Recep ayı bağışlanma, Şaban ayı şefaat, Ramazan da umumi af ayı sayılmıştır.
-Recep ayı tevbe, Şaban ayı salatu selam, Ramazan ayı ise oruç , Kuran ve Kadir Gecesi ayıdır.
-Recep ayı yakınlaşma, Şaban ayı vefalı olma, Ramazan ayı sadık olma ayıdır.
Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu ay gelince şöyle dua ederdi: "Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazana ulaştır."
Üç aylar fırsat zamanlarıdır. Bu ayın 27. gecesi Miraç gecesidir. Yani içinde 2 kandil barındıran bir aydır Recep ayı.

Recep ayında oruç
Bu ayda zaman zaman oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Recep ayının tümünü oruçla geçirmek şeklinde bir tavsiye yoktur. Perşembe günleri ayın 13,14 ve 15. Günleri oruç tutmak tavsiye edilmiştir.

Dört haram ay
Bir ayeti kerimede dört ayın saygın aylar olduğu, haram aylar olduğu belirtilmiştir. Bu ayet Tevbe Suresi'nin 36. ayetidir. Bu aylar Recep, Zilkede, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Yüce Allah bu aylarda savaş ve benzeri haram saydığına göre elbette ki bu ayların bir kıymeti vardır. Oruç, kaza ve nafile namaz, sadaka gibi ibadetlerle bu ayı değerlendirmek lazımdır.

Recep ayında Kuran okuyalım
Elbette Kuran okumanın günü, saati, ayı olmaz. Her gün okunmalı, üzerinde düşünülmelidir. Ancak böyle özel zamanları bir fırsat bilip ibadetle doldurmak lazım. Zaman akıyor, ömür kemale eriyor. Bir daha bu fırsatlar bulunamayabilir.

Beş gece özeldir
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: "Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez. Bunlar Recep ayının ilk cuma gecesi (Regaip gecesi) Şaban ayının 15. gecesi (Beraat gecesi). Cuma geceleri. Ramazan ve Kurban bayramları geceleri."

Regaip Kandili
Dün gece bütün ülkede Regaip Kandili olarak ihya edildi. Peygamberimizin Recep ayının ilk Cuma gecesini namaz ve dua ile geçirdiğini biliyoruz. Bu gecenin adının Regaip olması bu geceye verilen özel kıymetten kaynaklanmıştır. Bu geceye bu adın verilmesinin meleklerden kaynaklandığı söylenir. Bu gece; ikram, bereket, af ve bol ihsan gecesi olarak karşılanmıştır.
Bu gecede ve diğer zamanlarda Efendimizin şu duayı sık sık söylediğini biliyoruz:
"Allah'ım! Bağışla. Merhamet et. Bildiğin gibi günahlarımız var. Onları bağışla. Sen çok cömert ve kerem sahibisin."
Bu gecede yaptığımız dualarımızın kabul edildiğini temenni edelim. Bu gece verdiğimiz iyi kararları uygulayalım. Tevbemizi bozmayalım. Şeytanla aramıza mesafe koyalım. Allah'ın kendisine yaklaşana daha büyük cömertlikle yaklaşacağını unutmayalım.

*

Günahsız ağızla dua

Eğer senin duada etkili bir soluğun yoksa, git de özü-sözü din kardeşinden dua iste. Yüce Allah, "Ey Musa! Bana günah işlemediğin, kötü söz söylemediğin bir ağızla sığınıp dua et" buyurdu. Hz. Musa, "Bende böyle ağız yok" dedi. Hak Teala buyurdu: "Öyleyse başkasının ağzıyla dua et. Bana başkasının ağzıyla 'Ya Rabbi' diye yalvar."

*

Muhtaç isen al

Denir ki; Fatih döneminde bir Müslüman yıllık zekatını verecek fakir bulamaz. En sonunda zekatını bir torbaya koyup Cağaloğlu'nda bir ağaca asar. Altına da "Müslüman kardeşim. Fakirsen bu zekatı al ve kendine harca" yazar. Bu torba o ağaçta üç ay asılı kalır.
Buradan ibret alınacak nokta: Hem zekat ödendiğinde fakirin azalacağı, hem de ağaca asılan parayı "hakkım değil" diyerek insanların almamasıdır.

*

Osmanlı'daki vakıf sayısı

Osmanlı devletinde 26 bin civarında vakfın kurulduğu tespit edildi. Bu vakıflar hem fakirleri doyurdular ve hem de ihtiyaçları giderdiler.

*

Güle kabahat bulma

Hz. Mevlana gerçeğe, dine, sevgiye uzak duranlara şöyle seslenir:
"Eğer burnun koku almıyorsa, bari güle kabahat bulma."

*

Bilmediğinin ardına düşme

Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olurlar. (İsra, 36)

*

İlmi ayetler üzerine

SORU 1: Tarık Suresi'nde yaradılış nasıl aktarılır?
CEVAP: Tarık Suresi'nin 5-8. ayetleri yaradılışın bazı safhalarından bahseder.
Bunu anlatan ayetlerin meali şöyledir;
"İnsan neden yaratıldığını düşünsün." (Tarık, 5)
"Bir atılgan sudan yaratıldı." (Tarık, 6)
"O da sulb (bel kemiği) ve sineler (göğüs kemikleri) arasından çıkar." (Tarık,7)
"Elbette O (Allah) onu döndürmeye güç yetirir." (Tarık, 8)

***

Bu ayetlerde; insanoğlunun, sperm (meni)'den yaratıldığı söyleniyor. Bunu atılgan-fışkıran su olarak niteliyor. 7. ayette ise; 'Belkemiği ve göğüs kemiklerinden çıkar' diyerek devam eder. Ancak ayet buradan neyin çıktığını net olarak belirtmez.
Bu ayetle ilgili şu görüşler var;
1- Meni buradan süzülür. Yani vücudun gıdalarından süzülen maddeler meniyi hazırlar.
2- Döllenmiş sperm cenine dönüştükten sonra bel ile göğüs arasında anne karnına yerleşir ve buradan çıkar. Cenin buradaki gelişmesini sürdürür. Bu durumda ayetin öznesi 'cenin'dir. Ayet döllenmeden sonraki aşamayı anlatmış oluyor.
3- Meni ve cenini hazırlayan cinsel yakınlığın hazırlandığı yer beyindir. Bel kemiği denilirken omurilikten beyne giden sinir sistemi bu yakınlaşmayı tetikler.
Ayette buna işaret olabilir. Yoksa meninin sıvı olarak hazırlandığı yer anlamına gelmez. Cinsel yakınlaşma beyinde başlar. Bel -göğüs- omurilik düzlemi vücudun fonksiyonel haline işaret ediyor olabilir.
8'inci ayette ise "Elbette ki Allah onu döndürmeye güç yetirir" deniliyor.
Buralarda da geri döndürülecek şeyin ne olduğu, öznenin ne olduğu belirtilmez.
Özne meni -sperm, yumurta- olsa anlam şu olur. Biz ahirette dölü geri getiririz. Ki bu anlam haylice uzak ihtimaldir.
Ancak göğüs kafesinde korunan, oradan çıkan şey - yani özne cenin olursa mana daha da belirginleşir bu durumda geri dönecek, çürümüş olduğu halde diriltilecek olan şey insanoğludur. Bu durumda ayetlerin özetle anlamı şöyle olur.
'insan atılan meniden yaratıldı. Bu meniden oluşan cenin anne rahminde bel-göğüs kemikleri arasında korunur. Bu cenin hayatını yaşadıktan sonra ölüp çürüyecek ve yeniden yaratılacak. Tıpkı anne rahmine yerleşen ceninin rahimden kadın vücuduna yerleştiği gibi. Doğrusunu Allah bilir.
SORU 2: "Şüphesiz siz ve Allah'tan başka taptığınız tanrılar cehennem yakıtısınız" (Enbiya, 98) deniliyor. Peki meleklere tapınan, Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu sayan, Hz. Üzeyr'e ilahlık veren akımlar var. Bu ayete göre tapınanlar da cehennem de olacaksa melekler de cehennemde mi olacak?
CEVAP: Ayette 'Allah'tan başka tapınılanlar' cehennemdedir denilirken 'tapınılanlar' için 'ma' diye bir edat kullanılıyor. 'ma' edatı daha çok akılsız varlıklar için kullanılır. Bu durumda anlam şöyle olur: "Ey müşrikler sizler ve tapındığınız putlarınız, totemleriniz cehennem yakıtı olacaksınız."
Melekler, Hz. İsa, Hz. Üzeyr gibi kendilerine farklı fonksiyonlar verilen, tapılan, şerefli unsurları aradan çıkarmak için canlı ve akıllı varlıklara işaret eden 'men-kişi' edatı kullanılmamış, akılsız ve cansızlar için kullanılan 'maşeyler' edatı seçilmiştir.
O halde meleklere Allah'ın kızlarıdır diyen ve peygamberlerin bir kısmını ilah yerine koyan insanlar cehennem yakıtı olacak ama melekler ve peygamberler bundan etkilenmeyeceklerdir. Putperestler ise putlarıyla beraber cehennem yakıtı olacaklardır.
Dikkat ederseniz Kuran-ı Kerim'deki her kelime seçkince ve ilahi bir mucize olarak kitapta yerini almıştır. Kuran-ı Kerim hem anlamı, hem mesajı ve hem de yazısı itibariyle mucizedir.


Paylaş : Facebook'a Paylaş Twitter'a PaylaşMyspace'e PaylaşDelicious'a PaylaşFriend Feed'e PaylaşTechnoratiye PaylaşDigg'de Paylaş
Diğer Yazılarımdan Bazıları
  Ehl-i sünnet inancı nedir? (17.05.2024)
  Dua doğru ama ağız yanlış (10.05.2024)
  En büyük zikir Allah’ı anmaktır (03.05.2024)
  Bizi aldatan bizden değildir (26.04.2024)
  Sosyal medya kirliliğine dikkat! (19.04.2024)
  Ramazan sonrası yapmamız gerekenler (12.04.2024)
Sayfa Başı
19.05.2024 Ezan Vakitleri
?msak : 03:47   ?kindi : 17:02
G?ne? : 05:36   Ak?am : 20:26
??le : 13:06   Yats? : 22:07
      Duyurular
17.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Ehl-i sünnet inanci nedir?" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsini
Devam?...
10.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Dua dogru ama agiz yanlis" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsiniz
Devam?...
03.05.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "En büyük zikir Allah’i anmaktir" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabili
Devam?...
      Ziyaret?i
                   Say?s?
Aktif : 299
Bug?n : 1354
Bu Ay : 71798
Bu Yil : 1402826
Toplam : 184476441
* 01.01.2011 Tarihi itibari ile
      Dini S?zl?k