G?n?n S?z? :

order naltrexone pills

alcoholism treatment uk blog.globalmamas.org naltrexone without prescription in uk

order abortion pill philippines

abortion pill philippines
Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir.(Ebu Davud, Sünnet 3)
24.07.2020 - Kaynak


Kurban ve fedakarlık


Önümüzdeki hafta bugün Kurban Bayramı'nın birinci günüdür.
Bu bayramın cumaya denk gelmesi ayrı bir güzellik. Dilerim bu bayram ülkemiz ve dünya üzerindeki bütün musibet, bela ve hastalıkların uzaklaşmasına vesile olur.
Hicretin ikinci yılından itibaren Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her yıl hem kurban kesmiş ve hem de gücü yetenlerden kesmelerini istemiştir. Hanefilere göre kurban vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnet-i müekkededir. Yani vacip gücünde olmamakla beraber ihmal edilmemesi gereken bir ibadettir.
Kurban sadece hayvanı kesip etini dağıtma değildir. Kurban bir fedakarlık şuuruna varmaktır. Kurban edilen ve etinden yararlanılan hayvana layık olmaktır. Egoyu, bencilliği, hırsı yok etmektir. Burada kurbanın simgesel bir önemi vardır. Bu nedenledir ki; "Kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız Allah'a ulaşır. (Hac, 37) denilmiştir. Allah'ın ne kurbanın etine, ne postuna ne de kanına ihtiyacı yoktur. Kuldan istediği tamah, hırs, kibir, bencillik gibi duyguları mağlup etmesidir.

Kurbana karşı olmak
Her kurban döneminde bazı insanların kurbana itiraz ettiğini görüyoruz. Öncelikle şunu söylemek lazım. İsteyen hayvan eti yemez. Bu bir tercihtir. Yüce Allah eti yenen hayvan ve bitkileri, toprağı, suyu, havayı insanoğluna hizmet için yarattı. Ekolojik dengeyi bozmadan, bu müsaadeyi istismar etmeden herkes bunlardan ihtiyacını karşılar. Kurban kesmek istemeyen gider başka hayırhasenatta bulunur. Ama kurban yerine geçmez. Kurban kesmiş de olmaz. O ayrı bir hayır, bu farklı bir hayırdır elbette.
Kurbanı vahşet gibi gören bazılarının bir oturuşta aşırı lüks mekanlarda en özel etleri tükettiklerini görebiliyoruz.
İstatistiklere göre bütün dünyada günde 17 milyon üzerinde hayvan kesiliyor. Bunu yıla çarpın. Çıkacak devasa rakamı hayal ediniz. Altı trilyon üzerinde hayvan eder. İslam aleminde kurbanda kesilen hayvan sayısı ise 3 küsür milyon. Ve İslam aleminde kurbandan sonraki günlerde hayvan kesiminin azaldığını görüyoruz. Keyif için hayvan avlayanlara, hayvanları şişleyenlere, acı çektirenlere, özel davetlere en leziz hayvanları ikram edenlere, boğa yılanına diri diri hayvan yedirenler, hayvanların beynini canlı canlı haşlayanlara, istakozları canlı canlı haşlayan zevk erbabına sözü olmayanların yılda bir kez inananların fakirlere et ikram etmesine saldırmalarını anlamak mümkün değil. Mesele; İslam'a saldırmak olunca bütün şeytani odakların hemen işbirliği yaptığını görürsünüz. Bu değişmez bir kural.

Kurbanda nelere dikkat etmeliyiz
Belli yaşa gelmemiş körpe hayvan kurban olmaz. Hamile hayvan kurban olmaz. Hayvanı bilmeyenin kesmesi doğru değildir. Hayvana eziyet edilmemeli. Hayvanlar ulu orta her yerde kesilmez. Hayvan diğer hayvanların gözü önünde kesilmez. Buna sadece kurban bayramında değil, her zaman dikkat edilmelidir. Kurbanın kanını alına sürmek doğru değildir. Çocukların yanında kesmek doğru olmaz. Hayvan sersemletilerek -elektro şok- kurban edilebilir. Daha az acı verecek her yöntem dinen caizdir. Hayvanın bu yöntem uygulanırken ölmemesi koşuluyla. Yüce Allah hepinizin hayır, sadaka, kurban, hasenat ve bağışını kabul etsin.

***

Ayasofya'da cuma sabahı

Yahya Kemal Beyatlı 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nı seslendirirken 'Barbaros belki donanmayla seferden geliyor' diyerek tarihin mehabetine, mazi ile istikbal arasındaki güçlü bağı resmetmiştir. Ayasofya ile tarih arasında da böyle manevi bir miras ve hatıra var. Bugün yıllar sonra Ayasofya'da cuma namazı yeniden kılınacak. Cumhurbaşkanımız'ın aldığı bu çok önemli tarihi karar akabinde bu cuma cemaat imamına tabi olarak tekbir getirecek. Hayırlı olsun

***

Görmediğime inanmam!

Her halinden mutsuz, inançsız, buhran ve çelişkilerle dolu olduğu anlaşılan adam öyle diyordu yanındakine. Belli ki onu da kendisine benzetmek istiyordu.
'Görmediğim yoktur. Görmüyorsam yoktur.
Görmediğime inanmam." Yanındaki temiz ve güler yüzlü genç cevap verdi:
Düne kadar mikropları, virüsleri de göremiyorduk. Görmüyorsam yoktur sözü ne kadar ilkelce bir söz. Cahilce.
Mıknatısın manyetik bir çekimi var.
Göremiyorsun.
Lazer ışınlarını göremiyorsun. Ama demiri kesiyor.
Senin göremediğin ilahi kudret sana sürekli bilet kesiyor.
Teldeki elektrik akımını göremiyorsun.
Çarpıyor seni.
Yer çekimini göremiyorsun.
Çekiliyorsun ama.
Hidrojen, oksijen?
Senin gözlerin de problemli. Güneşi küçük görüyorsun. Halbuki devasa bir cisim.
Kulağın da öyle. Belli frekans aralığını duyuyorsun.
Acı, sevinç, mutluluk, üzüntü hiçbirini göremiyorsun.
Senin göremediğin ve ama var olan o kadar şey var ki.
Şimdi, şu an milyonlarca insan çayını yudumluyor. Sen onları göremiyorsun.
Yani onlar sen görmedin diye yok mu?
Yüzü kararmış adamın yüzü biraz daha karardı kalktı hiçbir şey demeden gitti. Arkasındaki şeytan da pılını-pırtını toplayıp gitti. İkisi de haylice mutsuzdu...

***


Haram parayla kurban kesilir mi?

Haram parayla kurban kesilir mi?
Gayrimeşru yoldan elde edilen parayla kurban kesilmez. Zira Yüce Allah bizlere helal yememizi ve helal kazanmamızı emretmiştir. (Müminun, 51; Bakara, 172) Bütün bunlara rağmen böyle bir parayla kurban kesenin, kestiği kurbandan sevap elde etmesi mümkün değildir. Sadece kurban kesmiş olma ismini almış olur.
Banka kredisiyle kurban olur mu?
Faizle kurban almak caiz değildir. Faiz parası çekerek kurban alan kişi günaha girer. (Bakara, 275-279; Müslim, Müsakat, 105) Ancak, taksitle kurban almak caiz olur.
Büyükbaş aldık. Dört kişi sonra bir kişiyi daha dahil edebilir miyiz?
Büyükbaş hayvanlar 1'den 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban olabilir. Böyle bir kurbana ortak olan 4 kişi daha sonra (hayvanı kesmeden) bir veya üç kişi daha ortak alabilirler. Ancak bütün ortakların bu ortaklığa rıza göstermesi lazımdır. (Fetava'l Hindiyye, 305) Ancak kurban almadan bu konuların belirlenmesi daha uygundur.
Hangi kusurlar kurbanlığa engeldir?
Kötürüm derecesinde hasta, çok zayıf ve düşkün, yürüyemeyecek kadar hasta, bir veya iki gözü kör, boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin en az yarısı kesik, dişlerinin çoğu sökülmüş olan hayvanlar kurban olmaz. (Ebu Davud, Dahaya, 6)
Satın alınan kurban ölürse ne olur? Kurban sahibi zengin ise yenisini almalıdır. Fakat maddi durumu iyi olmayan kişi yeni kurban almaz. Ondan kurban sorumluluğu düşer.
Kadın kurban kesebilir mi?
Bu işi bilen kadın kurban kesebilir. (El-ihtiyar, s: 716)
Kurban kesenin neye dikkat etmesi gerekir?
Kurbana eziyet edilmemelidir. Ortalıkta kesilmemelidir. Hayvanlar birbirlerini kesilirken görecek şekilde dizilmemelidir. Hayvanlar korkutulmamalıdır. Hatta imkân varsa gözleri kapatılmalıdır. Hayvanın yemek ve nefes borusuyla iki atar damarından biri mutlaka kesilmelidir. Hayvanın kıbleye çevrilmesi, üç defa 'Bismillahi Allahu Ekber' = 'Allah'ın adıyla. Ey Yüce ve büyük olan sadece Allah'tır' denilmesi gerekir. Ayrıca; şüphesiz benim namazım ibadetim, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir (En'am, 162- 163) ayeti okunmalıdır. Buna (En'am, 79) da eklenmelidir.
4. gün kurban kesilebilir mi?
Evet kesilebilir. Şafilere göre 4. gün de kurban kesilebilir. (İbn Rüşd, Bidaye, 1, 436) Hanefilere göre ise ilk üç gün kesilir. (Hidaye, IV, 72) Hanefi mezhebine mensup olan bir kişi elbette ihtiyaç halinde 4. gün de kurbanını keser.
Aldığım büyükbaş hayvana daha sonra başkalarını ortak edebilir miyim?
Büyükbaş hayvanlar bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Böyle bir hayvan, yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir.
Taksitle kurban alınabilir mi?
Kişi, mülkiyetinde bulunan ve kurbanlık özellikleri taşıyan hayvanı, kurban olarak kesebilir. Bu itibarla ister peşin ister taksitle olsun satın aldığı hayvan kişinin mülkiyetine geçtiğinden, bu hayvanın kurban edilmesinde sakınca yoktur.

***


Duada Efendimiz (S.A.V.) ne yapardı

Dua ederken içten ve hasbi dua ederdi.
Uzun cümleler kullanmazdı.
Bazen ellerini, kollarına kadar kaldırırdı ki, koltuk altları görünürdü.
Yüce Allah'tan istediğinde avuçları yüzüne çevirirdi. Sakındığında avuçlarını yere çevirirdi.
Hz. Aişe der ki: 'O'nu Arafat'ta gördüm.
Ellerini göğsüne koymuş. Yemek isterken dilenen fakir gibi Allah'a yalvarıyordu.
Hallad diyor ki: Babam bana anlattı.
Efendimiz (s.a.v.) duada iki avuç içini yüzüne yaklaştırıyor taki yüzünü avuçlarıyla kapatıyordu.
İbn Abbas der ki; Efendimizi duydum.
Şöyle dedi: 'Allah'tan isterken avuç içinizle Allah'tan isteyin. Elinizin dış yüzüyle değil, duayı bitirince de yüzünüze sürmeyi unutmayın.
Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur.
'Kul ellerini kaldırıp dua ederse, Allah onun avuçlarına dilediğini koyar.
Rabbim hayırlı bütün dualarınızı kabul etsin...

***


Ahiretteki beş soru

Kişi mahşerde beş sorunun cevabını vermeden yerinden kımıldamayacak:
1- Ömrünü ne ile tükettin
2- Gençliğini ne ile tükettin
3- Malını nereden kazandın
4- Malını nereye harcadın
5- Bildiğin konularda ne yaptın


Paylaş : Facebook'a Paylaş Twitter'a PaylaşMyspace'e PaylaşDelicious'a PaylaşFriend Feed'e PaylaşTechnoratiye PaylaşDigg'de Paylaş
Diğer Yazılarımdan Bazıları
  Hz. Aişe, Peygamber Efendimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı? (21.06.2024)
  Gençlerle hasbihal ettim (14.06.2024)
  İnsan iman etmekle huzur bulur (07.06.2024)
  Filistin ata yadigârıdır (31.05.2024)
  İslam kadını yüceltti (24.05.2024)
  Ehl-i sünnet inancı nedir? (17.05.2024)
Sayfa Başı
23.06.2024 Ezan Vakitleri
?msak : 03:25   ?kindi : 17:11
G?ne? : 05:26   Ak?am : 20:47
??le : 13:11   Yats? : 22:39
      Duyurular
21.06.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Hz. Aise, Peygamber Efendimizle evlendiginde kaç yasindaydi?" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin i
Devam?...
14.06.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Gençlerle hasbihal ettim" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilirsiniz.
Devam?...
07.06.2024
Hocamizin bu haftaki gazete de "Insan iman etmekle huzur bulur" yazisi çikti. Yazinin tümünü sitemizden veya gazetenin internet sayfasindan okuyabilir
Devam?...
      Ziyaret?i
                   Say?s?
Aktif : 3229
Bug?n : 2418
Bu Ay : 253940
Bu Yil : 1746311
Toplam : 184819926
* 01.01.2011 Tarihi itibari ile
      Dini S?zl?k